Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/CTr-SBA 10/04/2024 Kế hoạch Chương trình công tác quý II năm 2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
119/QĐ-SXD 10/04/2024 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La quý I năm 2024
10/KH-SBA 27/03/2024 Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024)
Nghị quyết Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
03/2024/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La
201/CTSLA-TTHT 20/02/2024 Công văn Công văn v/v Hỗ trợ quyết toán thuế
19/SBA-BTT 16/02/2024 Công văn Công văn v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về CCHC cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
23/CT-TTg 29/7/2023 Thông tư Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;
28/2009/QH12 Luật - pháp lệnh Luật lý lịch Tư pháp 2009
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
40/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Thông tư Tài liệu Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) Ban Chấp hành HHDN tỉnh
179/SBA-BTT 13/11/2023 Công văn Công văn v/v phối hợp thông tin, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp, HTX và tổ chức tín dụng trên địa bàn
1111/SLA1 08/11/2023 Công văn Công văn v/v chuyển văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời, giải đáp nội dung kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn về Thông tư số 06/2023/TT-NHNN
965/CĐ-TTg 13/10/2023 Công điện Công điện số 965/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất
470/CĐ-TTg 26/05/2023 Công điện Công điện số 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
168/SBA-BTT 25/10/2023 Công văn Công văn 168/SBA-BTT ngày 25/10/2023 triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp
12/10/2023 Thông tư Tài liệu Hội nghị "Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam"
157/SBA-BTT 05/10/2023 Công văn Công văn v/v tuyên truyền và tham gia các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ I năm 2023
116/HD-SXD 10/10/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn số 116/HD-SXD ngày 10/10/2022 của Sở Xây dựng
20/2021/QĐ-UBND 07/9/2021 Quyết định Quyết định 20/2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La
2290/SXD-QLXD 04/10/2023 Công văn Công văn v/v tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
112/HD-SXD 04/10/2023 Hướng dẫn HƯỚNG DẪN Triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh Sơn La
04/2021/TT-BLĐTBXH 30/06/2021 Thông tư Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3868/LĐTBXH-TCGDNN 20/09/2023 Công văn Công văn v/v hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.
17/8/2023 Tài liệu Kỷ yếu Hội thảo
348/TB-VPUB 14/08/2023 Thông báo Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.
1826/SXD-QLXD 11/08/2023 Công văn Công văn v/v tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường