Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1547/QĐ-UBND 29/7/2022 Công văn Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020-2025
1549/QĐ-UBND 02/8/2022 Công văn Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1292/QĐ-UBND 29/6/2022 Công văn Quyết định số 1292/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
915/QĐ-UBND 24/5/2022 Công văn Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
855/QĐ-UBND 17/5/2022 Công văn Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
810/QĐ-UBND 12/5/2022 Công văn Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040.
18/2022/TT-BKHĐT 08/08/2022 Công văn Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/08/2022 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
1561/QĐ-UBND 03/08/2022 Công văn Quyết định Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
7460/BTC-TCT 29/07/2022 Công văn Tuyên truyền về Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
94/SBA-BTT 20/07/2022 Công văn Công văn v/v cảnh báo một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam
02/CTr-SBA 30/06/2022 Công văn Chương trình Quý III năm 2022 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
17/QĐ-SBA 11/07/2022 Công văn Quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành HHDN tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
16/QĐ-SBA 11/07/2022 Công văn Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-SBA 09/07/2022 Công văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ III (phiên mở rộng) Ban Chấp hành HHDN tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026
1082/SCT-QLTM 01/07/2022 Công văn Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền về Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA.
100/LHH-TVPB 30/06/2022 Công văn Công văn v/v lập danh sách bổ sung trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo đề nghị gặp mặt tôn vinh năm 2022
83/SBA-BTT 28/06/2022 Công văn Công văn v/v tổ chức các hoạt động An sinh xã hội nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
647/CTSLA-TTHT 16/6/2022 Công văn Công văn v/v kết quả giải quyết vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn
1172/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 16/6/2022 Công văn V/v thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Công văn Quyết định số 687/QĐ-TTg, ngày 7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam