Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
07/SBA-BTT 19/01/2022 Công văn Công văn v/v thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
33/TB-VPUB 18/01/2022 Công văn Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (khoá III)
30/12/2021 Công văn Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh
05/SBA-BTT 14/01/2022 Công văn Công văn v/v báo cáo tình hình giúp đỡ xã Song Khủa
03/CTr-SBA 30/12/2021 Công văn Chương trình công tác Quý I năm 2022 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
229-BC/TU 31/12/2021 Công văn Báo cáo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh năm 2021
39/QĐ-SBA 22/12/2021 Công văn Quyết định về việc công nhận tổ chức thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La
37/QĐ-SBA 22/12/2021 Công văn Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
36/QĐ-SBA 22/12/2021 Công văn Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý trang thông tin điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
1498/STP-XDKT&TDTHPL 21/12/2021 Công văn Công văn v/v khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
4463/UBND-KT 21/12/2021 Công văn Công văn v/v thực hiện Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng
723/BC-SXD 20/12/2021 Công văn Báo cáo về việc giải trình, làm rõ ý kiến của UBND tỉnh và báo cáo bổ sung việc điều chỉnh giá nhân công tác động đối với các dự án đầu tư công trung hạn của tỉnh đã phê duyệt, khả năng cân đối nguồn vốn khi điều chỉnh giá nhân công
4548/SNN-QLCL 15/12/2021 Công văn Thông báo về việc thông quan xuống còn 50% so với trước đây và áp dụng các biện pháp kiểm tra Covid-19 trên bao bì hàng hóa, tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Công văn Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
161/SBA-VP 22/11/2021 Công văn Công văn v/v tiếp tục phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
156/TB-SBA 01/11/2021 Công văn Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Thường trực và các Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
21/QĐ-SBA 01/11/2021 Công văn Quyết định về việc thành lập các ban chuyên môn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
20/QĐ-SBA 01/11/2021 Công văn Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
19/QĐ-SBA 01/11/2021 Công văn Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
697/SNV-QLBG 21/10/2021 Công văn Công văn v/v tỉnh Hủa Phăn mở cửa khẩu biên giới để thực hiện đợt xuất khẩu hàng nông sản sang tỉnh Sơn La