Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1745/BC-BHXH 26/06/2020 Công văn Báo cáo việc giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
657/CT-NVDTPC 23/06/2020 Công văn Công văn v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La
262/BC-SXD 24/6/2020 Công văn Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
1212/QĐ-UBND 15/06/2020 Công văn Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập định mức phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
84/NQ-CP 29/05/2020 Công văn Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ : Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19
1588/UBND-TH 24/05/2020 Công văn Công văn v/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020
66/KH-MTTQ-BTT 23/04/2020 Công văn Kế hoạch Phát động phong trào thi đua và triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
556/CT-NVDTCP 22/05/2020 Công văn Công văn v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh
01/TB-TCTDDCI 11/5/2020 Công văn Thông báo Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) tỉnh Sơn La năm 2019
07/CT-UBND 15/5/2020 Công văn Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội
1521/UBND-TH 18/5/2020 Công văn Công văn v/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp ngày 09/5/2020
1430/UBND-TH 08/05/2020 Công văn Công văn v/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
1962-TB/TU 29/04/2020 Công văn Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
2129/HD-NHCS 28/4/2020 Công văn Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
466/CT-NVDTPC 27/04/2020 Công văn Công văn v/v giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
170/TB-VPCP 28/04/2020 Công văn Thông báo số 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020 Công văn Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
293/NHNoSLA--TH 17/4/2020 Công văn Công văn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Sơn La V/v công khai đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị về thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
42/NQ-CP 09/04/2020 Công văn Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
274/SLA1 16/4/2020 Công văn Công văn của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La V/v công khai đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN