Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư Bản tin PCI và PGI Quý II năm 2024
Thông tư Đặc san Halal số 3
Thông tư Đặc san Halal số 2
Thông tư Đặc san Halal số 1
02/7/2024 Tài liệu tham khảo Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 7 (mở rộng)
Thông tư Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024 (Tài liệu triển khai tại Hội nghị hội nghị triển khai cấp tỉnh)
741/QĐ-UBND 23/04/2024 Quyết định Quyết định về việc tặng Cở thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua năm 2023
158/KH-UBND 07/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).
2390/UBND-TH 04/06/2024 Công văn Công văn v/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
1292-CV/BDVTU 20/05/2024 Công văn Công văn v/v triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
01/QĐ-BCĐ 09/4/2024 Quyết định Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/4/2024 về Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị và Ban chỉ đạo quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên bàn tỉnh Sơn La trong quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước
105/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Nghị định Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về kinh doanh rượu
67/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Hướng dẫn Tài liệu Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
64/KHPH-LĐLĐ-HHDN 15/05/2024 Kế hoạch Kế hoạch phối hợp Tổ chức Hội nghị gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn” lần thứ III năm 2024
51/CĐ-TTg 21/05/2024 Công điện Công điện về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động
1591/UBND-TH 16/04/2024 Công văn Công văn v/v tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
01/CTr-SBA 10/04/2024 Kế hoạch Chương trình công tác quý II năm 2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
119/QĐ-SXD 10/04/2024 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La quý I năm 2024
10/KH-SBA 27/03/2024 Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024)
Nghị quyết Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
03/2024/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La
201/CTSLA-TTHT 20/02/2024 Công văn Công văn v/v Hỗ trợ quyết toán thuế
19/SBA-BTT 16/02/2024 Công văn Công văn v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về CCHC cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
23/CT-TTg 29/7/2023 Thông tư Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;
28/2009/QH12 Luật - pháp lệnh Luật lý lịch Tư pháp 2009
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
40/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Thông tư Tài liệu Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) Ban Chấp hành HHDN tỉnh