Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/NQ-SBA 05/07/2019 Công văn Nghị quyết phiên họp lần thứ XII - BCH HHDN tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
12/KH-SBA 08/7/2019 Công văn Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập HHDN tỉnh, 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
16/BC-SBA 06/7/2019 Công văn Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
1 Công văn test
53/CV-SBA 04/5/2019 Công văn Công văn V/v hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh trong xây dựng năm 2019
344/BC-STNMT 11/4/2019 Công văn Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp Quý I/2019
2666 19/11/2018 Công văn V/v một số đề xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp nữ
30/CV-SBA 14/3/2019 Công văn Công văn V/v phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
23/CV-SBA 06/3/2019 Công văn Công văn vv đăng ký tham gia Ngày hội việc làm của TT Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
04/CV-SBA 08/1/2019 Công văn Công văn V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo nghị định 157/2018/NĐ-CP
106/2018/TT-BTC 15/11/2018 Công văn THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔ
08/CV-SBA 20/1/2018 Công văn ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI ) HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA
3590/TB-CT 18/9/2018 Công văn DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN 31/8/2018
Số119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 thán Công văn NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: 82/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày Công văn THÔNG TƯ BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾ
672/CT-KK&KTT 30/5/2018 Công văn Về việc thay đổi KBNN tiếp nhận khoản thu NSNN
27/04/2018 Công văn Danh sách các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
1387/SLĐTBXH-LĐVL 14/12/2017 Công văn Công văn về việc đề nghị mức lương tối thiểu vùng đối với nghị định 141/2017/NĐ-CP
Công văn số 1931/SXD-KT&VLXD 01/12/2017 Công văn về việc xem xét, bổ sung đơn giá cấp phối đồi
333/SXD 11/10/2017 Công văn Sở Xây dựng trả lời vướng mắc của Doanh nghiệp tháng 10 năm 2017