Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1 Công văn test
53/CV-SBA 04/5/2019 Công văn Công văn V/v hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh trong xây dựng năm 2019
344/BC-STNMT 11/4/2019 Công văn Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp Quý I/2019
2666 19/11/2018 Công văn V/v một số đề xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp nữ
30/CV-SBA 14/3/2019 Công văn Công văn V/v phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
23/CV-SBA 06/3/2019 Công văn Công văn vv đăng ký tham gia Ngày hội việc làm của TT Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
04/CV-SBA 08/1/2019 Công văn Công văn V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo nghị định 157/2018/NĐ-CP
106/2018/TT-BTC 15/11/2018 Công văn THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔ
08/CV-SBA 20/1/2018 Công văn ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI ) HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA
3590/TB-CT 18/9/2018 Công văn DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN 31/8/2018
Số119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 thán Công văn NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: 82/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày Công văn THÔNG TƯ BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾ
672/CT-KK&KTT 30/5/2018 Công văn Về việc thay đổi KBNN tiếp nhận khoản thu NSNN
27/04/2018 Công văn Danh sách các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
1387/SLĐTBXH-LĐVL 14/12/2017 Công văn Công văn về việc đề nghị mức lương tối thiểu vùng đối với nghị định 141/2017/NĐ-CP
Công văn số 1931/SXD-KT&VLXD 01/12/2017 Công văn về việc xem xét, bổ sung đơn giá cấp phối đồi
333/SXD 11/10/2017 Công văn Sở Xây dựng trả lời vướng mắc của Doanh nghiệp tháng 10 năm 2017
62/KH-SBA 26/7/2016 Công văn Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá mini “Cúp Doanh nhân Sơn La” lần thứ III - năm 2016
49/2016/NĐ-CP 27/5/2016 Công văn Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP
100/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Công văn Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế