Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
273/KH-UBND 18/11/2022 Công văn Kế hoạch Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.(thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
1658/QĐ-TTg 01/10/2021 Công văn Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050
70/2022/NĐ-CP 27/09/2022 Công văn Nghị định số 70/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
49/2022/NĐ-CP 29/07/2022 Công văn Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT
03/2022/QH15 11/01/2022 Công văn Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành
1945/HD-SNV 02/11/2022 Công văn Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, năm 2022
144/SBA-VP 01/11/2022 Công văn Công văn v/v phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng Quý IV/2022
1291/BC-STNMT 04/10/2022 Công văn Báo cáo Kết quả Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường Quý III năm 2022
432/PTTH 05/10/2022 Công văn Công văn v/v phát sóng miễn phí quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, doanh nghiệp, doanh nhân
121/SBA-BTT 07/09/2022 Công văn Công văn v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2022)
50/2022/TT-BTC 11/8/2022 Công văn Thông tư 50/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều củ
1547/QĐ-UBND 29/7/2022 Công văn Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020-2025
1549/QĐ-UBND 02/8/2022 Công văn Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1292/QĐ-UBND 29/6/2022 Công văn Quyết định số 1292/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
915/QĐ-UBND 24/5/2022 Công văn Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
855/QĐ-UBND 17/5/2022 Công văn Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
810/QĐ-UBND 12/5/2022 Công văn Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040.
18/2022/TT-BKHĐT 08/08/2022 Công văn Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/08/2022 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
1561/QĐ-UBND 03/08/2022 Công văn Quyết định Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
7460/BTC-TCT 29/07/2022 Công văn Tuyên truyền về Nghị định số 15/2022/NĐ-CP