Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
165/TB-UBND 13/4/2021 Công văn Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã lần 1 năm 2021
91/KH-UBND 30/3/2021 Công văn Kế hoạch Xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
90/KH-UBND 30/3/2021 Công văn Kế hoạch Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 21/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
65/QĐ-BXD 20/01/2021 Công văn Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
146/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Công văn http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202031
2374/TB-SHKĐT 30/12/2020 Công văn Thông báo về việc bổ sung thông tin vào danh mục khuyến khích doanh nghiệp dầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
3805/UBND-KGVX 03/12/2020 Công văn Công văn v/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
5446/HD-NHCS 20/10/2020 Công văn Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 Công văn Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
154/NQ-CP 19/10/2020 Công văn Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
547/MTTQ 21/10/2020 Công văn Công văn v/v phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra
505/MTTQ-BTT 21/09/2020 Công văn Công văn v/v tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
499/MTTQ-BTT 21/09/2020 Công văn Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020): Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1684/SXD-KT,HT 27/08/2020 Công văn Công văn v/v áp dụng định mức "Làm và thả rọ đá" (mã hiệu AL.15100) trong Định mức phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 16/12/2019 của Bộ Xây dựng
100/CV-VPSBA 24/08/2020 Công văn Công văn v/v hướng dẫn các quy định về điều kiện kinh doanh và năng lưc kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy
2375/UBND-TH 28/07/2020 Công văn Công văn v/v đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 13/8KH-UBND ngày 10/101/2018
431/MTTQ-BTT 20/07/2020 Công văn Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
18/HD-MTTQ-BTT 17/07/2020 Công văn Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
14/BC-SBA 19/06/2020 Công văn Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
1745/BC-BHXH 26/06/2020 Công văn Báo cáo việc giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh