Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2021/TT-BLĐTBXH 30/06/2021 Thông tư Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3868/LĐTBXH-TCGDNN 20/09/2023 Công văn Công văn v/v hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.
17/8/2023 Tài liệu Kỷ yếu Hội thảo
348/TB-VPUB 14/08/2023 Thông báo Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.
1826/SXD-QLXD 11/08/2023 Công văn Công văn v/v tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường
126/SBA-BTT 08/08/2023 Công văn Công văn v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2023)
21/VBHN-VPQH 29/12/2022 Luật - pháp lệnh VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 21/VBHN-VPQH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
105/NQ-CP 15/07/2023 Nghị quyết Nghị quyết số 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
302/BC-CTK 25/07/2023 Báo cáo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023 tỉnh Sơn La
15/KH-SBA 26/06/2023 Kế hoạch Kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)
2599/UBND-TH 11/07/2023 Công văn Công văn v/v chương trình hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp năm 2024
786/TB-STNMT 29/06/2023 Thông báo Thông báo Kết luận của đồng chí Phùng Kim Sơn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Quý II năm 2023 về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
14/CT-UBND 06/07/2023 Chỉ thị Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La.
113/SBA-BTT 07/07/2023 Công văn Công văn v/v tổ chức gặp mặt và các hoạt động an sinh xã hội nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
174/KH-UBND 03/07/2023 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.
58/NQ-CP 21/04/2023 Nghị quyết Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
13/KH-SBA 31/05/2023 Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
205/BC-CTK 25/05/2023 Báo cáo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Sơn La tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023
470/CĐ-TTg 26/5/2023 Công điện Công điện số 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
88/SBA-BTT 17/05/2023 Công văn Công văn v/v đăng ký tham dự các chương trình tập huấn do VCCI tổ chức năm 2023
1677/UBND-KT 12/05/2023 Công văn Công văn v/v đẩy mạnh các giải pháp trong hoạt động phát triển sản xuất, xuất khẩu cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
51/TB-SKHĐT 11/05/2023 Thông báo THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở với cá nhân tổ chức, doanh nghiệp; công chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 (lần 1)
23/2023/TT-BTC 25/4/2023 Thông tư Thông tư số 23/2023/TT-BTC của Bộ Tài Chính về về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định cơ quan Nhà nước
474/CTSLA-KK 21/04/2023 Công văn Công văn v/v hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
12/2023/NĐ-CP 14-04-2023 Nghị định Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
14/2022/QH15 15/11/2022 Luật - pháp lệnh Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
76/SBA-BTT 13/04/2023 Công văn Công văn v/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống VCCI
100/QĐ-SXD 11/04/2023 Quyết định Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La quý I năm 2023
100/QĐ-SXD 11/04/2023 Quyết định Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La quý I năm 2023
399/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 - 2025.