Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP 2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP 2023

Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP 2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP 2023

Lượt xem:

Ngày 24/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19. Nghị quyết số 76/NQ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2024.
Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của  Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Thông tư số 152/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Thông tư số 152/2015/TT-BTC

Lượt xem:

Ngày 20/5/2024, Bộ Tài chính ban hạn Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại Tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Tài nguyên. Thông tư số 41/2024/TT-BTC gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ 15/7/2024.
Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Lượt xem:

Ngày 23/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2024/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Thông tư số 83/2014/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2024.
Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung sửa đổi một số điều về  Quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung sửa đổi một số điều về Quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Lượt xem:

Ngày 12/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2024/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. Thông tư số 23/2024/TT-BTC gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Lượt xem:

Ngày 24/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC gồm 15 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.
Chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh và hướng dẫn sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile

Chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh và hướng dẫn sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile

Lượt xem:

Nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh. Tại tỉnh Sơn La, ngày 18/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1112/UBND-TH ngày 18/03/2024 về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Một số nội dung quy định Dán tem điện tử  và lợi ích Dán tem điện tử

Một số nội dung quy định Dán tem điện tử và lợi ích Dán tem điện tử

Lượt xem:

Ngày 30/3/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn in phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu điện tử thuốc lá. Thông tư số 23/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021.
Một số nội dung quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Một số nội dung quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Lượt xem:

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cần lưu ý một số nội dung như sau:
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Lượt xem:

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC ngày quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. Thông tư số 11/2024/TT-BTC có 7 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2024.
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Lượt xem:

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thông tư số 09/2024/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024.
Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2023

Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2023

Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2023 theo hình thức hỗ trợ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế và livestream trên fanpage Tổng cục Thuế. Cục Thuế tỉnh Sơn La Thông báo thời gian, hình thức diễn ra chương trình hỗ trợ trực tuyến Quyết toán thuế năm 2023 để NNT biết, theo dõi và tham gia. Chương trình cụ thể như sau:
Bộ Tài chính quy định Mức thu, nộp, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Bộ Tài chính quy định Mức thu, nộp, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Lượt xem:

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Thông tư số 10/2024/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024.
Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15 tại kỳ họp bất thường lần thứ năm

Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15 tại kỳ họp bất thường lần thứ năm

Lượt xem:

Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật đất đai số 31/2024/QH15 tại kỳ họp bất thường lần thứ năm. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 gồm 16 Chương và 260 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023

Lượt xem:

Ngày 05/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đôi, bổ sung một sô điêu của các nghị định hướng dân thi hành Luật Đất đai. Nghị định số số 12/2024/NĐ-CP gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2024.
Một số nội dung cần lưu ý về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Một số nội dung cần lưu ý về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Lượt xem:

Để giúp NNT thực hiện tốt về việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN năm 2023, người nộp thuế cần lưu ý một số nội dung về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện năm 2024. Cụ thể:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Lượt xem:

Ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Từ ngày 01/01/2024, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ  cho xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức hết hiệu lực.

Từ ngày 01/01/2024, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức hết hiệu lực.

Lượt xem:

Ngày 28/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đôi với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định số 41/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội

Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội

Lượt xem:

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Nghị định số 94/2023/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội

Lượt xem:

(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.
Quốc hội thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:

Ngày 29/11/2023, Nghị quyết số 110/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.