Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Lượt xem:

Để giúp NNT thực hiện tốt về việc khai, quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn NNT một số nội dung thực hiện việc khai, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. Cụ thể:
Tổng cục thuế triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Tổng cục thuế triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Lượt xem:

Ngày 13/3/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 691/TCT-DNNCN về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô xe máy.
Một số nội dung cần lưu ý khi khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Một số nội dung cần lưu ý khi khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Lượt xem:

Lập và gửi hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho cơ quan thuế là việc Doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là cơ sở kinh doanh) bắt buộc phải thực hiện thường niên để xác định tổng số thuế TNDN phải nộp vào NSNN. Nhằm hỗ trợ cơ sở kinh doanh trong việc lập và gửi hồ sơ nêu trên, cơ quan thuế giới thiệu một số nội dung cơ bản khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN năm 2022:
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Lượt xem:

Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2026/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Thông tư số 13/2023/TT-BTC gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2023
THƯ NGỎ GỬI NGƯỜI NỘP THUẾ VỀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-TTg NGÀY 31/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỜI HẠN NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2022

THƯ NGỎ GỬI NGƯỜI NỘP THUẾ VỀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-TTg NGÀY 31/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỜI HẠN NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2022

Lượt xem:

Cục Thuế tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thời gian qua. Sự đồng hành của quý vị trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế giúp cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu Ngân sách đã được Đảng và Nhà nước giao.
Cục Thuế Sơn La: tập trung cao thu ngân sách ngay từ đầu năm

Cục Thuế Sơn La: tập trung cao thu ngân sách ngay từ đầu năm

Lượt xem:

Năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn của tỉnh được Trung ương giao 4.250 tỷ đồng (trong đó: Số thu từ thuế và phí 3.448 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 802 tỷ đồng); HĐND tỉnh giao 4.800 tỷ đồng (trong đó: Số thu từ thuế và phí 3.780 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.020 tỷ đồng. Với quyết tâm thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023, Cục Thuế Sơn La đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác ngay từ những ngày đầu năm.
Đề xuất tiếp tục gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng trong năm 2023

Đề xuất tiếp tục gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng trong năm 2023

Lượt xem:

Trong năm 2023, hàng loạt các loại thuế như thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất sẽ được Bộ Tài chính đề xuất gia hạn.
Thủ tục Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Của đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thủ tục Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Của đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2023.
Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Lượt xem:

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư số 79/2022/TT-BTC gồm 4 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.
Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời gian thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời gian thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Lượt xem:

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 Thông tư quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Thông tư số 74/2022/TT-BTC gồm 4 Điều và có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.
Mức thu lệ phí môn bài năm 2023

Mức thu lệ phí môn bài năm 2023

Lượt xem:

Mức thu lệ phí môn bài năm 2023 (hay mức thu thuế môn bài năm 2023) với tổ chức tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ năm 2023.
Thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023

Thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023

Lượt xem:

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP

Lượt xem:

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Thông tư số 57/2022/TT-BTC gồm 3 Chương và 12 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022.
Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC

Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC

Lượt xem:

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Thông tư số 76/2022/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2023.
Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nghị định 118/2021/NĐ-CP

Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nghị định 118/2021/NĐ-CP

Lượt xem:

Ngày 01/12/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4485/TCT-PC về việc triển khai thực hiện Nghị định 118/2021/NĐ-CP. Nghị định 118/2021/NĐ-CP gồm V Chương và 43 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Lượt xem:

Ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn chứng từ. Theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC trên phạm vi toàn quốc bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.
Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Lượt xem:

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư số 67/2022/TT-BTC gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2022.
Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” Quý II và Quý III năm 2022

Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” Quý II và Quý III năm 2022

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”; Kế hoạch số 1408/KHCTSLA ngày 15/9/2022 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Lượt xem:

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 91/2022/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022.
Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Lượt xem:

Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải. Thông tư số 59/2022/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.