Quốc hội giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Quốc hội giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Lượt xem:

Ngày 11/01/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - xã hội. Nghị quyết gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Chính phủ ban hành quy định về lệ phí trước bạ

Chính phủ ban hành quy định về lệ phí trước bạ

Lượt xem:

Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, Nghị định gồm 5 Chương và 14 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Lượt xem:

Ngày 13/12/2020, Quốc hội ban hành Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó Luật gồm có 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động dành cho người nộp thuế là cá nhân

Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động dành cho người nộp thuế là cá nhân

Lượt xem:

Ngày 14/12/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4899/TCT-CNTT về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0). Tổng cục Thuế sẽ đưa ứng dụng eTax Mobile vào hoạt động chính thức ngày 15/12/2021.
Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Lượt xem:

Ngày 4/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định 104/2021/NĐ-CP gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/12/2021.
Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều  của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021

Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021

Lượt xem:

Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn Thuế GTGT thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, Thông tư số 100/2021/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022.
Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021

Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021

Lượt xem:

Ngày 26/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định số 103/2021/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.
Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về xử phạt hành chính về hóa đơn

Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về xử phạt hành chính về hóa đơn

Lượt xem:

Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sử đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, Hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP gồm 2 Chương và 9 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2021/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2021/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu

Lượt xem:

Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 83/20214/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 95/2021/NĐ-CP gồm 4 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2022.
Hướng dẫn ứng dụng eTax Mobile dành cho cá nhân trên thiết bị di động

Hướng dẫn ứng dụng eTax Mobile dành cho cá nhân trên thiết bị di động

Lượt xem:

Để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận với các ứng dụng dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế được thuận tiện tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile được tiến hành thực hiện như sau:
Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai ứng dụng eTax Mobile trên nền tảng  thiết bị di động đối với người nộp thuế là cá nhân

Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai ứng dụng eTax Mobile trên nền tảng thiết bị di động đối với người nộp thuế là cá nhân

Lượt xem:

Thực hiện quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đối số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc phát triển ứng dụng Etax Mobile. Thực hiện Kế hoạch số 1393/KH-CT ngày 11/11/2021, Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai ứng dụng eTax Mobile trên nền tảng thiết bị di động đối với người nộp thuế là cá nhân.
Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng  thuộc lĩnh vực thủy sản

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng thuộc lĩnh vực thủy sản

Lượt xem:

Ngày 02/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tầu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản. Thông tư gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành 17/12/2021; Điểm 8 Mục II và Mục IV Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 94/2021/TT-BTC áp dụng kể từ ngày 01/01/2022.
Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Lượt xem:

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư số 92/2021/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Lượt xem:

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Thông tư số 88/2021/TT-BTC gồm 3 Chương và 7 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Chính phủ quy định chi tiết thi hành  Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lượt xem:

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Nghị định gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2021.
Hướng dẫn lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Hướng dẫn lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Lượt xem:

Ngày 19/10/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Nghị quyết gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2021.
Cục Thuế tỉnh Sơn La giới thiệu ứng dụng eTax Mobile

Cục Thuế tỉnh Sơn La giới thiệu ứng dụng eTax Mobile

Lượt xem:

Ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 (V1.0) cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động được ngành Thuế triển khai thực hiện theo Quyết định số 1874/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid - 19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid - 19

Lượt xem:

Ngày 19/10/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Nghị quyết gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư số 80/2021/TT-BTC gồm 12 Chương và 89 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.