Những điểm mới quan trọng trong LUẬT ĐẤT ĐAI (sửa đổi)

Những điểm mới quan trọng trong LUẬT ĐẤT ĐAI (sửa đổi)

Lượt xem:

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng.