GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SBA

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SBA

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Tên gọi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

- Tên quốc tế: SONLA BUSINESS ASSCIATION.

- Tên viết tắt: SBA    

-  Webiste: sba.vn - Email: hhdn.sonla@gmail.com

- Số điện thoại: 0212.3854666 – Fax: 0212.3753228

- Địa chỉ: Tầng I - Trụ Sở các cơ quan, đơn vị:

 Số 20, Đường Hoàng Quốc Việt - Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

- Ngày 17/9/2008: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La ban hành Thông báo số 377-TB/BTCTU Thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức. Trong đó đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Ngày 06/10/2008: UBND tỉnh Sơn La ban hành công văn số 2646/UBND-KTTH về việc tổ chức triển khai việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Ngày 29/10/2008: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 92/QĐ-SNV  về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI

1. Ông Lê Quang Thái - Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La - Trưởng ban.

2. Bà Phạm Thị Kim DungGiám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Sơn La - Phó ban.

3. Ông Lộc Mậu Triển Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung - Phó ban

4. Ông Đinh Xuân Tập - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang - Ủy viên.

5. Ông Trần Công Chiến - Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - Ủy viên.

- Ngày 17/2/2009:  UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Ngày 15/3/2009: Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 - 2014 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, với 50 hội viên sáng lập. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội gồm:

- Ngày 27/4/2009: Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2009 - 2004;

 BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG TRỰC KHÓA I (15 thành viên)

BAN THƯỜNG TRỰC:

1. Ông Lê Quang Thái – Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La - Chủ tịch Hiệp hội.

2. Ông Đinh Xuân Tập - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Giang - Phó Chủ tịch.

3. Bà Phạm Thị Kim Dung - Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Sơn La - Phó Chủ tịch.

4. Ông Trần Mạnh Hồng - Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị Sơn La - Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội.

5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc;

6. Ông Dương Thanh Thế - Quyền Tổng Thư ký

- Ngày 18/4/2009 Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành Quyết định số: 19/QĐ-SBA bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tố Vân - chức danh Tổng thư ký, Ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội.

BAN CHẤP HÀNH:

7. Ông Ngô Thanh Kỳ- Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ.

8. Ông Phạm Ngọc Quyết- Giám đốc DNTN Xây dựng Ngọc Quyết.

9. Ông Phan Thanh Tùng - Giám đốc DNTN Thanh Tùng.

10. Ông Nguyễn Tiến Đàn -Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đại Nam.

11. Ông Trần Quốc Hội- Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn La.

12. Ông Cầm Văn Lung - Giám đốc DNTN Nậm Muổi.

13. Ông Lộc Mậu Triển - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung

14. Ông Phạm Duy Hoàn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Sơn

15. Ông Nguyễn Văn Xuất - Giám đốc Công ty TNHH Nam Thành.

- Ngày 18/4/2009 Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành Quyết định số: 19/QĐ-SBA bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tố Vân - chức danh Tổng thư ký, Ủy viên Ban Thường trực Hiệp hộI

- Ngày 16 - 17/10/2015, Hiệp hội Doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu 17 ông, bà vào Ban chấp hành khóa II gồm:

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG TRỰC KHÓA II

Ban Thường trực:

1. Ông Lê Quang Thái - Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực

3. Ông Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La - Phó Chủ tịch

4. Ông Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị Sơn La - Ủy viên

5. Bà Nguyễn Tố Vân - Phó Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Sơn La - Ủy viên - Tổng Thư ký

6. Ông Phạm Ngọc Quyết - Giám đốc DNTN Ngọc Quyết - Ủy viên

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội:

1. Ông Nguyễn Duy Chánh: Giám đốc công ty Chè Mộc Châu

2. Ông Nguyễn Văn Dũng: Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La

3. Ông Nguyễn Tiến Đàn: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đại Nam

4. Ông Phạm Duy Hoàn: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Sơn

5. Ông Trần Quốc Hội: Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La

6. Ông Phan Thành Lâm: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Lâm

7. Ông Nguyễn Nam Thành: Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Nam Thành

8. Ông Lộc Mộc Triển: Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Chiềng Sung

9. Bà Cầm Phương Vân: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La

10. Ông Trần Duy Trinh: Phó Giám đốc, chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Sơn La.

11. Ông Cầm Văn Lung: Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Nậm Muổi

- Ngày 9/5/2016, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La có công văn số: 28/SBA-VP về việc xin ý kiến kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch Hiệp hội gửi Thường trực Tỉnh Ủy, Thường trực UBND tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy khối.

-  Ngày 06/7/2016, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 đã họp và kiện toàn Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị đã bầu Ông Trần Duy Trinh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La giữ chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp.

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG TRỰC (Sau kiện toàn)

Ban Thường trực:

1. Ông Trần Duy Trinh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, Chủ tịch Hiệp hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Ông Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La, Phó Chủ tịch.

4. Ông Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị Sơn La, Ủy viên Ban Thường trực.

5. Ông Lê Quang Thái - Giám đốc Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Bắc, Ủy viên Ban Thường trực.

6. Ông Phạm Ngọc Quyết - Giám đốc DNTN Ngọc Quyết, Ủy viên Ban Thường trực.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội:

1. Ông Nguyễn Duy Chánh: Giám đốc công ty Chè Mộc Châu

2. Ông Nguyễn Văn Dũng: Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La

3. Ông Nguyễn Tiến Đàn: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đại Nam

4. Ông Phạm Duy Hoàn: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Sơn

5. Ông Trần Quốc Hội: Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La

6. Ông Phan Thành Lâm: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Lâm

7. Ông Nguyễn Nam Thành: Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Nam Thành

8. Ông Lộc Mộc Triển: Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Chiềng Sung

9. Bà Cầm Phương Vân: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La.

10. Ông Bùi Văn Đính: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Sơn La.

11. Ông Nguyễn Tiến Thuận: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Sơn La.

          - Ngày 9/6/2016, Ban Thường trực Hiệp hội Quyết định về việc tiếp nhận Bà Phạm Ngọc Diệp – Phó trưởng phòng công nghệ Thông tin Công ty Điện lực Sơn La phụ trách kiêm công tác Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Ngày 21/9/2017 Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu Ông Hoàng Chí Thức - Nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Sơn La giữ chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Căn cứ kết luận phiên họp Ban thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp ngày 2/10/2017 Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp cho Bà Cao Kim Dung.

- Ngày 13/1/2018 Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, phê chuẩn chức danh Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Sơn La cho Bà Cao Kim Dung

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG TRỰC KHÓA II

(Sau kiện toàn lần 2)

Ban Thường trực:

1. Ông Hoàng Chí Thức - Chủ tịch Hiệp hội

2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực. 

3. Ông: Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Sơn La, Phó Chủ tịch.

4. Ông: Trần Duy Trinh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, Phó Chủ tịch.

5. Bà Cao Kim Dung – Tổng Thư ký

6. Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La, Ủy viên Ban Thường trực - Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội.

7. Ông: Phạm Ngọc Quyết - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Quyết, Ủy viên Ban Thường trực.

Các Ủy viên Ban Chấp hành:

1 .Ông Nguyễn Duy Chánh: Giám đốc công ty Chè Mộc Châu

2. Ông Nguyễn Văn Dũng: Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La

3. Ông Nguyễn Tiến Đàn: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đại Nam

4. Ông Phạm Duy Hoàn: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Sơn

5. Ông Trần Quốc Hội: Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La

6. Ông Phan Thành Lâm: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Lâm

7. Ông Nguyễn Nam Thành: Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Nam Thành

8. Ông Lộc Mộc Triển: Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Chiềng Sung

9. Bà Cầm Phương Vân: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La

10. Ông Nguyễn Tiến Thuận: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ Khí Sơn La

11. Ông Bùi Văn Đính: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Sơn La

- Ngày 16/5/2018: UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số: 1102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

- Ngày 28/8/2018, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 10, khóa II (nhiệm kỳ 2015 – 2020) bầu bổ sung Ban Chấp Hành, Ban Thường trực Hiệp hội, cụ thể:

          Bầu bổ Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

         1. Ông Lê Văn Hưu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Mộc Châu;

         2. Ông Phạm Công Hoan – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương Mại Mỹ Hà – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Sông Mã;

         3. Ông Phạm Chí Thanh – Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Thắng – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Bắc Yên;

         4. Ông Cầm Văn Lung – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Nậm Muổi – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Thuận Châu;

         5. Ông Phạm Văn Doanh – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Trung Kiên Tây Bắc – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Quỳnh Nhai;

         6. Ông Bùi Văn Quang – Giám đốc Công ty TNHH Trang Quang – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Sốp Cộp;

         Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội đối với:

         1. Ông Lê Văn Hưu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Mộc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành;

         2. Ông Trần Quốc Hội – Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La – Ủy viên Ban Chấp hành;