Dự thảo các Nghị định của Chính phủ về: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; phát triển và quản lý nhà ở xã hội; cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư.

Dự thảo các Nghị định của Chính phủ về: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; phát triển và quản lý nhà ở xã hội; cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư.

Lượt xem:

Bộ Xây dựng đang dự thảo các Nghị định của Chính phủ về: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; phát triển và quản lý nhà ở xã hội; cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư.
ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI).

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI).

Lượt xem:

(Quochoi.vn) Sáng 21/4, tại Hải Phòng, theo chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Các đại biểu tán thành với việc sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở, đánh giá cao trong quá trình soạn thảo đã kịp thời tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án luật; bên cạnh đó các đại biểu cũng quan tâm góp ý nhiều nội dung lớn của dự thảo Luật.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Quy định chặt chẽ ‘bán hàng trực tuyến’

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Quy định chặt chẽ ‘bán hàng trực tuyến’

Lượt xem:

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/2, thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đa số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần làm rõ khái niệm người tiêu dùng là cá nhân, tổ chức; quy định rõ về “bán hàng trực tuyến”, các thủ tục rút gọn trong xét xử của Tòa án đối với các vụ việc tranh chấp trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI): CÂN NHẮC LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI): CÂN NHẮC LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

Lượt xem:

(Quochoi.vn) Theo chương trình Phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Quan tâm đến nội dung này, các đại biểu và chuyên gia tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Luật, tuy nhiên đề nghị cần cân nhắc lộ trình thực hiện việc mở rộng phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi, đồng thời làm rõ các tiêu chí xác định một dịch vụ tin cậy.
LẤY Ý KIẾN: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

LẤY Ý KIẾN: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Lượt xem:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Mời góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi về thương mại biên giới

Mời góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi về thương mại biên giới

Lượt xem:

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La. Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung Dự thảo Nghị định sửa đổi về thương mại biên giới.
Những điểm mới trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Những điểm mới trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Lượt xem:

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung 5 nhóm chính sách, được chi tiết hóa thành 18 nội dung lớn với nhiều điểm mới quan trọng.
Đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lượt xem:

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Căn cứ Kế hoạch số 298/KH-MTTQ-BTT ngày 03/2/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tham nhũng trong doanh nghiệp là gì? Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp

Tham nhũng trong doanh nghiệp là gì? Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp

Lượt xem:

Tham nhũng trong doanh nghiệp là gì? Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp được quy định thế nào? Mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây của sba.vn.
Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Lượt xem:

Tại chương XIII dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.
Giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Lượt xem:

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.