QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Lượt xem:

Ngày 31/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, từ ngày 15/9/2019, một số nội dung cơ bản về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau:
MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 20/9/2019

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 20/9/2019

Lượt xem:

Ngày 05/08/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Nỗ lực của các doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách

Nỗ lực của các doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách

Lượt xem:

Những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,59%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6%; đây cũng chính là năm đầu tiên tỉnh Sơn La tạo lập một mốc thu ngân sách mới với số thu đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, đưa số thu ngân sách về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ  ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

Lượt xem:

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ - BTC về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ - BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính, cụ thể:
LUẬT QUÁN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI Tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế

LUẬT QUÁN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI Tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế

Lượt xem:

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua, gồm 17 chương, 152 điều, trong đó bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT như: Mở rộng quyền của người nộp thuế; kéo dài thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN; quyền được nhận văn bản liên quan nghĩa vụ thuế của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính thuế; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế và đảm bảo quyền lợi của NNT.
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA  Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 31/5/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 928/QĐ-BTC về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 06 Chi cục Thuế khu vực với tên gọi như sau:
Kết quả bước đầu thục hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kết quả bước đầu thục hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lượt xem:

Những năm qua, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, các dịch vụ điện tử như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu ứng tích cực đối với người dân và xã hội. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kê khai, nộp thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghĩa vụ thuế và đổi mới công tác hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế, từ ngày 6/5/2019, Cục Thuế đã chính thức triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Lượt xem:

Ngày 04/4/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT- BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2019 về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư số 18/2019/TT- BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2019.
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

Lượt xem:

Ngày 26/4/2018, Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTaX đến cán bộ công chức các phòng chức năng của Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lượt xem:

Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA  Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018 Tổng cục Thuế Nhà nước tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) trong tháng 3/2019, bắt đầu từ ngày 06/3/2019.
CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

Lượt xem:

Ngày 28/9/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1712/QĐ-BTC, công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp, cụ thể:
QUY ĐỊNH MỚI Về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

QUY ĐỊNH MỚI Về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Lượt xem:

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ  tổ chức giải thể thao truyền thống Mừng Đảng - Mừng xuân   lần thứ IX năm 2019

ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ tổ chức giải thể thao truyền thống Mừng Đảng - Mừng xuân lần thứ IX năm 2019

Lượt xem:

Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, tăng cường rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức giải thể thao truyền thống “ Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”
Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 130-KH/TU ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Sáng ngày 18/2/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, với thời lượng là 30 phút ( từ 7h30 -8h)
QUY ĐỊNH MỚI Về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

QUY ĐỊNH MỚI Về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Lượt xem:

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/ 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
  Quy định mới Về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Quy định mới Về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Lượt xem:

Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC. Một trong những nội dung quan trọng là sửa đổi về trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, thời gian ban hành, phương thức gửi Quyết định cưỡng chế, cụ thể:
QUY ĐỊNH MỚI  Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử

QUY ĐỊNH MỚI Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử

Lượt xem:

Ngày 12/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA  28 năm vượt khó vươn lên, tạo nên dấu ấn trong công tác thuế

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA 28 năm vượt khó vươn lên, tạo nên dấu ấn trong công tác thuế

Lượt xem:

Trải qua 28 năm, với những bước đi vững chắc trên con đường ghập ghềnh gian khó, đến hôm nay Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thực sự phát triển và trưởng thành, tạo nhiều dấu ấn trong công tác thuế; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gìn giữ phát huy những giá trị "Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới” của ngành thuế Việt Nam.