CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 31/5/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 928/QĐ-BTC về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 06 Chi cục Thuế khu vực với tên gọi như sau:
Kết quả bước đầu thục hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kết quả bước đầu thục hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lượt xem:

Những năm qua, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, các dịch vụ điện tử như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu ứng tích cực đối với người dân và xã hội. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kê khai, nộp thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghĩa vụ thuế và đổi mới công tác hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế, từ ngày 6/5/2019, Cục Thuế đã chính thức triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BÃI BỎ THÔNG TƯ 134/2014/TT-BTC VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Lượt xem:

Ngày 04/4/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT- BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2019 về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư số 18/2019/TT- BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2019.
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

Lượt xem:

Ngày 26/4/2018, Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTaX đến cán bộ công chức các phòng chức năng của Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lượt xem:

Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Về việc hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018 Tổng cục Thuế Nhà nước tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) trong tháng 3/2019, bắt đầu từ ngày 06/3/2019.
CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ

Lượt xem:

Ngày 28/9/2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1712/QĐ-BTC, công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp, cụ thể:
QUY ĐỊNH MỚI Về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

QUY ĐỊNH MỚI Về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Lượt xem:

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ tổ chức giải thể thao truyền thống Mừng Đảng - Mừng xuân  lần thứ IX năm 2019

ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ tổ chức giải thể thao truyền thống Mừng Đảng - Mừng xuân lần thứ IX năm 2019

Lượt xem:

Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, tăng cường rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức giải thể thao truyền thống “ Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”
Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 130-KH/TU ngày 22/01/2019 của Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Sáng ngày 18/2/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, với thời lượng là 30 phút ( từ 7h30 -8h)
QUY ĐỊNH MỚI Về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

QUY ĐỊNH MỚI Về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Lượt xem:

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/ 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
 Quy định mới Về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Quy định mới Về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Lượt xem:

Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC. Một trong những nội dung quan trọng là sửa đổi về trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, thời gian ban hành, phương thức gửi Quyết định cưỡng chế, cụ thể:
QUY ĐỊNH MỚI Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử

QUY ĐỊNH MỚI Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử

Lượt xem:

Ngày 12/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA 28 năm vượt khó vươn lên, tạo nên dấu ấn trong công tác thuế

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA 28 năm vượt khó vươn lên, tạo nên dấu ấn trong công tác thuế

Lượt xem:

Trải qua 28 năm, với những bước đi vững chắc trên con đường ghập ghềnh gian khó, đến hôm nay Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thực sự phát triển và trưởng thành, tạo nhiều dấu ấn trong công tác thuế; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gìn giữ phát huy những giá trị "Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới” của ngành thuế Việt Nam.
Thông báo Triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo Triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế theo kiến trúc và công nghệ mới

Lượt xem:

Nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế cũng như đáp ứng xu thế phát triển công nghệ hiện đại; tạo điều kiện hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế theo đúng quy định. Trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã triển khai diện rộng về ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.4 theo kiến trúc và công nghệ mới. Đối với tỉnh Sơn La, thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 8/2018. Ngoài các tính năng, tiện ích như phiên bản HTKK hiện tại mà người nộp thuế đang sử dụng, ứng dụng HTKK 4.0.4 theo kiến trúc và công nghệ mới còn hỗ trợ thêm các tính năng mới, cụ thể như sau:
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH VÀ THÂN NHÂN LIỆT SỸ

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TRI ÂN CÁC GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH VÀ THÂN NHÂN LIỆT SỸ

Lượt xem:

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, chiều ngày 26/7/2018 đại diện Lãnh đạo Cục Thuế và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thuế do đồng chí Trần Mạnh Cường, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình đồng chí Nguyễn Đức Hiền và đồng chí Nguyễn Cao Hùng là công chức Cục Thuế tỉnh. Cả 2 đồng chí đều có anh trai là liệt sỹ, đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình trên các chiến trường rực lửa để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho quê hương, cho Tổ quốc. Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Trần Mạnh Cường đã tặng quà và động viên, chia sẻ với thân nhân 2 gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát do chiến tranh gây ra, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
CỤC THUẾ TỈNH Tổ chức Hội nghị tuyên dương, tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế

CỤC THUẾ TỈNH Tổ chức Hội nghị tuyên dương, tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế

Lượt xem:

Sáng ngày 20/7/2018, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên dương và đối thoại với người nộp thuế. Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và hơn 200 đại biểu là Giám đốc và kế toán các doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý. Đồng chí Đặng Quang Hưng, Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì Hội nghị.
HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ

Lượt xem:

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm Cục Thuế tỉnh Sơn La luôn quan tâm phát động phong trào thi đua tới các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh với những nội dung thi đua sôi nổi, sát với từng thời điểm, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước. Việc tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế luôn được Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện qua việc tổ chức Hội nghị tuyên dương hàng năm, do đó đã khích lệ và nhân rộng các điển hình tiên tiến đồng thời ghi nhận mối quan hệ đồng hành giữa người nộp thuế và người thu thuế trong công tác thu nộp ngân sách.
Tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy ngành Thuế

Tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy ngành Thuế

Lượt xem:

Ngày 13/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế tại tỉnh Sơn La, phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về vấn đề này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.