Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề, đầu tư KD có điều kiện; Quản lý và sử dụng con dấu; Quy định về quản lý, sử dụng pháo

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề, đầu tư KD có điều kiện; Quản lý và sử dụng con dấu; Quy định về quản lý, sử dụng pháo

Lượt xem:

Ngày 24/7/2023, chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/20216 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định 56/2023/NĐ-CP gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.
Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Lượt xem:

Ngày 07/9/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư số 60/2023/TT-BTC gồm 9 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2023.
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý  và sử dụng phí trong lĩnh Y tế

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh Y tế

Lượt xem:

Ngày 30/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Y tế. Theo đó, Thông tư số 59/2023/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Lượt xem:

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.
Một số nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Một số nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Lượt xem:

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, sử dụng hóa đơn điện tử là quy định bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất kinh doanh. Để minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, Cục Thuế tỉnh Sơn La lưu ý một số nội dung về hóa đơn điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh như sau:
Một số nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Một số nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Lượt xem:

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, sử dụng hóa đơn điện tử là quy định bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất kinh doanh. Để minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, Cục Thuế tỉnh Sơn La lưu ý một số nội dung về hóa đơn điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh như sau:
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Lượt xem:

Ngày 27/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2023/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin đăng ký sổ hộ khẩu, tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thông tư gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2023
Chính phủ giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2023

Chính phủ giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2023

Lượt xem:

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc Hội. Nghị định gồm 20 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/223 đến hết ngày 31/12/2023 với nội dung cơ bản:
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Lượt xem:

Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Nghị định gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.
Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô được sản xuất, lắp ráp  trong nước từ ngày 1.7.2023

Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1.7.2023

Lượt xem:

Ngày 28/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Nghị định gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Quy định mới về phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Quy định mới về phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Lượt xem:

Ngày 07/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng; gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.
Chính phủ Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt  đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Chính phủ Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Lượt xem:

Ngày 21/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Chính phủ quy định Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chính phủ quy định Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lượt xem:

Ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nghị định gồm 3 Chương và 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023.
Thời hạn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp,  thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Thời hạn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Lượt xem:

Ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
Bộ Tài chính quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet

Bộ Tài chính quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet

Lượt xem:

Ngày 13/4/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ internet (IP). Thông tư số 20/2023/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2023.
Một số nội dung lưu ý khi sử dụng mã định danh khoản phải nộp  để thực hiện các thủ tục thu nộp thuế

Một số nội dung lưu ý khi sử dụng mã định danh khoản phải nộp để thực hiện các thủ tục thu nộp thuế

Lượt xem:

Nhằm giúp người nộp thuế thực hiện tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế; nộp tiền vào ngân sách nhà nước; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin đến người nộp thuế một số nội dung cần lưu ý về việc thực hiện nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) như sau:
Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt trong xử phạt hành chính

Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt trong xử phạt hành chính

Lượt xem:

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính. Thông tư số 18/2023/TT-BTC gồm V Chương và 16 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023.
Hướng dẫn người nộp thuế kê khai thông tin Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP

Hướng dẫn người nộp thuế kê khai thông tin Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP

Lượt xem:

Để hỗ trợ người nộp thuế gửi giấy Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất quy định Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023 của Chính phủ. Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử phân hệ Doanh nghiệp (eTax), phân hệ cá nhân (iCaNhan), Ứng dụng hỗ trợ kê khai để người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP như sau:
Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa

Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa

Lượt xem:

Theo Bộ Tài chính đề xuất, sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) đến hết năm 2023.
Tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Lượt xem:

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 918/TCT-VP về tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuế liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.