Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập  và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Lượt xem:

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư số 67/2022/TT-BTC gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2022.
Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” Quý II và Quý III năm 2022

Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” Quý II và Quý III năm 2022

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”; Kế hoạch số 1408/KHCTSLA ngày 15/9/2022 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí  nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Lượt xem:

Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải. Thông tư số 59/2022/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn”

Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn”

Lượt xem:

Ngày 29/8/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3199/TCT-DNNCN về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”; Theo đó, trong tháng 10/2022, Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Chương trình “Hóa đơn may mắn” lần thứ Nhất trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế thông báo đến các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế được biết và tham gia dự thưởng.
Một số nội dung liên quan đến cá nhân, hộ kinh doanh khi áp dụng hoá đơn điện tử có mã số thuế của cơ quan Thuế và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Một số nội dung liên quan đến cá nhân, hộ kinh doanh khi áp dụng hoá đơn điện tử có mã số thuế của cơ quan Thuế và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Lượt xem:

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cần lưu ý một số nội dung như sau:
Chính phủ giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng  xăng động cơ, không pha chì

Chính phủ giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì

Lượt xem:

Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Nghị định số 51/2022/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2022.
Chính phủ sửa đổi, bổ sung giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện

Chính phủ sửa đổi, bổ sung giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện

Lượt xem:

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2022.
Hướng dẫn đăng ký tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá trực tuyến trên Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Hướng dẫn đăng ký tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá trực tuyến trên Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Lượt xem:

Ngày 30/06/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử phân hệ Doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.2.8, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 2.0.2 đáp ứng việc kê khai Đăng ký sử dụng tem điện tử mẫu số 01/TEM và Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM. Từ ngày 01/7/2022, khi kê khai tờ khai tem điện tử có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì NNT thực hiện kê khai trực tuyến trên Hệ thống eTax và thực hiện áp dụng tem điện tử theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều  của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

Lượt xem:

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2022.
Bộ Tài chính quy định sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ ngày 01/7/2022

Bộ Tài chính quy định sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ ngày 01/7/2022

Lượt xem:

Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Kể từ ngày 01/7/2022 các sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu do Tổng cục Thuế in, phát hành để dán thay thế cho việc sử dụng tem in mã vạch đa chiều. Tổng cục Thuế cũng ban hành Công văn số 2224/TCT-TVQT ngày 24/6/2022 về việc hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01.
Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15

Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15

Lượt xem:

Ngày 08/7/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 12/CĐ-TCT về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử từ ngày 01/7/2022

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử từ ngày 01/7/2022

Lượt xem:

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Đối tượng, hồ sơ, thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập  doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Đối tượng, hồ sơ, thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lượt xem:

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Kể từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Kể từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Lượt xem:

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; công văn số 766/TCT-DNNCN ngày 17/3/2022 của TCT về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thuế tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-CTSLA ngày 22/3/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thông tư số 78/2021/TT-BTC tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.
Tổng cục Thuế triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP và hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Tổng cục Thuế triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP và hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Lượt xem:

Ngày 23/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2194/TCT-KK về việc tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Lượt xem:

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022.
NHỮNG QUY ĐỊNH  TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Lượt xem:

Ngày 28/4/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3849/BTC-TCT về quản lý chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/4/2022; Công điện số 08/CĐ-TCT chỉ đạo về việc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế trong việc kê khai theo đúng giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin một số nội dung sau:
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập  doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lượt xem:

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng bao gồm: Người nộp thuế; cơ quan quản lý thuế; công chức quản lý thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Đảm bảo kê khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản đối với người nộp thuế

Đảm bảo kê khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản đối với người nộp thuế

Lượt xem:

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14257/BTC-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; Ngày 07/01/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 52/TCT-TTKT về việc tăng cường quản lý thuế hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin đến người nộp thuế một số nội dung như sau:
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Lượt xem:

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định gồm 5 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.