Một số điểm mới về đăng ký thuế  được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020

Một số điểm mới về đăng ký thuế được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020

Lượt xem:

Ngày 03/12/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư có 4 Chương, 25 Điều và có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.
Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lượt xem:

Ngày 30/12/2020 Tổng cục thuế có công văn số 5583/TCT-CS về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Một số nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Về quản lý thuế từ ngày 05/12/2020

Một số nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Về quản lý thuế từ ngày 05/12/2020

Lượt xem:

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế, Nghị định gồm 8 Chương và 44 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Lượt xem:

Ngày 18/12/2020 chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021.
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015  và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018

Lượt xem:

Ngày 30/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP. Nghị định gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2020.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư Hướng dẫn về đăng ký thuế

Bộ Tài chính ban hành Thông tư Hướng dẫn về đăng ký thuế

Lượt xem:

Ngày 03/12/2020 Chính phủ ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế, Thông tư gồm 4 Chương và 25 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021.
10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Lượt xem:

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài.
QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

Lượt xem:

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2020/TT-BTC  sửa đổi bổ sung Điều 26  Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019

Lượt xem:

Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Lượt xem:

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ gồm 5 chương, 47 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.
Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử qua hệ thống eTax

Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử qua hệ thống eTax

Lượt xem:

Thực hiện chủ trương tăng cường hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax.
Chính phủ ban hành Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Chính phủ ban hành Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Lượt xem:

Ngày 01/09/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
GIẢM 10% PHÍ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID -19

GIẢM 10% PHÍ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID -19

Lượt xem:

Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó từ ngày 12/8/2020 đến ngày 31/12/2020, một số loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được giảm 10% so với quy định trước đây.
Một số quy định mới về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19

Một số quy định mới về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19

Lượt xem:

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid -19, ngày 10/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, một số trường hợp được điều chỉnh giảm mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.
Tổng cục Thuế mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ, ô tô xe máy

Tổng cục Thuế mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ, ô tô xe máy

Lượt xem:

Ngày 29/7/2020 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3027/TCT-DNNCN về việc mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.
Hơn 200 cơ quan, doanh nghiệp dự tập huấn, đối thoại về chính sách thuế mới

Hơn 200 cơ quan, doanh nghiệp dự tập huấn, đối thoại về chính sách thuế mới

Lượt xem:

Ngày 22/7, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế năm 2020 cho hơn 200 đại biểu là đại diện các cơ quan chi trả thu nhập, các doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Cục thuế.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 sửa đổi bổ sung hướng dẫn về lệ phí môn bài

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 sửa đổi bổ sung hướng dẫn về lệ phí môn bài

Lượt xem:

Ngày 09/07/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.
TỪ 28/6/2020 ĐẾN 31/12/2020, GIẢM 50% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

TỪ 28/6/2020 ĐẾN 31/12/2020, GIẢM 50% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Lượt xem:

Nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, ngày 28/6/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.
Từ ngày 01/7/2020: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người nộp thuế

Từ ngày 01/7/2020: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người nộp thuế

Lượt xem:

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế tăng 2 triệu đồng /tháng và mức giảm trừ đối với người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng /tháng so với quy định cũ trước đây.
NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ -CP CỦA CHÍNH PHỦ: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ -CP CỦA CHÍNH PHỦ: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Nghị quyết này quy định nhiều nội dung, một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến người nộp thuế đó là việc Chính phủ quyết định giảm, giãn và gia hạn một số khoản thu từ phí, thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.