Xây dựng ban hành cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lượt xem:


Ngày 23/2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết một số cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; đánh giá việc phát triển và vai trò của cây cà phê trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã sơ chế, chế biến cà phê.

Hội nghị tổng kết một số cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; đánh giá việc phát triển và vai trò của cây cà phê.

Giai đoạn 2015-2022, các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành kịp thời, góp phần tạo niềm tin, đồng thuận tham gia vào chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết, 2 đề án, 5 kế hoạch, 12 quyết định liên quan đến phát triển cây cà phê. Đến năm 2022, toàn tỉnh có 18.963 ha cà phê, sản lượng cà phê nhân trên 29.600 tấn. Giá trị sản xuất cà phê nhân theo giá hiện hành đạt trên 1.266 tỷ đồng, bằng 7,6% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Có 2 vùng cà phê được UBND tỉnh công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 1 chỉ dẫn địa lý Cà phê Sơn La. Hình thành 8 nhà máy, cơ sở chế biến cà phê áp dụng công nghệ hiện đại; ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho người sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng sản xuất cà phê tại Sơn La.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu dự hội nghị chỉ ra một số chính sách chưa có đối tượng được hưởng hỗ trợ, như chính sách hỗ trợ cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh Sơn La; chưa thực hiện được phân cấp, phân quyền về cấp xã trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 20.000 ha cà phê, sản lượng cà phê nhân đạt 40.000 tấn; giá trị sản xuất cà phê chiếm 10% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt; mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2023-2030 đạt khoảng 3- 4%/năm. Thực hiện tái canh 9.800 ha; phát triển 5.950 ha cà phê đặc sản; phát triển vùng nguyên liệu cà phê đạt các tiêu chuẩn bền vững 18.000 ha....

Chủ tịch Hội Cà phê Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các ý kiến tham gia tại hội nghị. Hoàn thiện báo cáo và gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trước khi báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao nhiệm vụ cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án phát triển HTX trong lĩnh vực cây cà phê. Giao các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các huyện, thành phố phối hợp với ngành nông nghiệp và ngành thống kê báo cáo chính xác diện tích cây cà phê của tỉnh. Các doanh nghiệp chung tay với tỉnh phát triển cà phê Sơn La theo hướng bền vững với quy trình khép kín từ trồng, thu hái, sản xuất, chế biến.

Về tổ chức Lễ hội cà phê Sơn La, đồng chí thống nhất tổ chức thành lập đoàn công tác đi dự Lễ hội cà phê Đắk Lắk, học tập kinh nghiệm, xây dựng đề cương, kế hoạch tổ chức Lễ hội cà phê Sơn La phù hợp với điều kiện thực tiễn và mang tính quy mô cao, kết nối cao để phát triển, nâng tầm thương hiệu, sản phẩm cà phê Sơn La. 

Minh Thu - Quàng Hưởng