Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Lượt xem:


Ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh đã tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng và đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi hội Doanh nghiệp Thành phố, 9 ngân hàng thương mại và đại diện 20 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.

Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp

Hiện nay, toàn tỉnh có 20 tổ chức tín dụng đang hoạt động, gồm: 4 chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển; 5 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần; 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô và 8 quỹ tín dụng nhân dân. Đến ngày 31/01/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 30.156 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay gần 44.000 tỷ đồng. Trong đó, 595 doanh nghiệp vay 16.439 tỷ đồng, chiếm 37,36% tổng dư nợ; 11 HTX vay 34 tỷ đồng và cho vay cá nhân và hộ kinh doanh trên 27.500 tỷ đồng. Trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước cùng các tổ chức tín dụng trên địa bàn tổ chức được 10 chương trình làm việc với các huyện, thành phố; tổ chức đối thoại, kết nối các tổ chức tín dụng với gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 của Chính phủ với sự tham gia của 28 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã giải đáp câu hỏi của các đại biểu về nội dung liên quan đến hạn mức tín dụng, lãi suất cho vay, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng về vốn vay, gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP...

Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, HTX, kịp thời phản ánh tới Ngân hàng Nhà nước qua đường dây nóng hoặc văn bản để chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, ngoại hối; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh, tăng cường kiểm soát và xử lý nợ xấu. Tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ...  

Khánh Trang