Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp

Lượt xem:


Trên địa bàn tỉnh hiện đang có hơn 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đăng ký kinh doanh, với khoảng 60.000 lao động. Toàn tỉnh có 125 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, trong đó có 4 công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 5 công đoàn nghiệp đoàn, 5 công đoàn doanh nghiệp nhà nước, 111 công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; 75 doanh nghiệp có tổ chức đảng, với 1.244 đảng viên.

Công nhân Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn trong ca sản xuất.

Hằng năm, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp chủ động đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Theo đó, số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết bản thỏa ước lao động tập thể hằng năm đạt tỷ lệ 70% trở lên; số bản thỏa ước lao động tập thể có nhiều điểm có lợi cho người lao động tăng lên theo từng năm. Từ năm 2018 đến nay, có hơn 20 lượt doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và điều chỉnh bữa ăn ca trên 15.000 đồng, hỗ trợ công nhân, người lao động tiền thuê nhà, gửi trẻ, tiền điện thoại, xăng xe,...

Ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn, cho biết: Công đoàn Công ty đã phối hợp tốt với Ban giám đốc xây dựng kịp thời bảng lương để gửi đến các cơ quan chức năng. Về thu nhập, lương bình quân đảm bảo mức tăng trưởng phù hợp với mức tăng lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ (trên 5%). Cụ thể, lương bình quân của người lao động hiện đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm, đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; lấy việc chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động làm mục tiêu hoạt động; từng bước nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, để công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của người lao động. Đổi mới cách thức tiếp cận, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Tập trung đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động, thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Cán bộ Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thăm hỏi, động viên công nhân trong giờ nghỉ ca.

Trong 4 năm qua, toàn tỉnh kết nạp mới 1.751 đoàn viên từ công nhân lao động; thành lập mới 32 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn lên 125 đơn vị. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và triển khai tới toàn thể đoàn viên, người lao động các phong trào thi đua, qua đó bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu mỗi năm có từ 100 công nhân, người lao động được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 210 lượt cán bộ công đoàn các cấp, góp phần củng cố tình hình quan hệ lao động, đồng thời tạo sự ổn định về chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: Liên đoàn Lao động tỉnh chuyển đổi phương thức chỉ đạo từ một chiều sang trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức cho công đoàn cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ; cùng với công đoàn cơ sở giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng hoạt động.

Cùng với đó, các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, tổ chức công đoàn. Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; tăng cường tổ chức lớp tập huấn đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ ít nhất 1 công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Với việc đổi mới tổ chức và hoạt động, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phát triển tổ chức cơ sở đảng và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Nguồn: Báo Sơn La