Tổ chức gặp mặt và các hoạt động an sinh xã hội nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Lượt xem:


Ngày 07/7/2023, Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành công văn số 113/SBA-BTT về việc tổ chức gặp mặt và các hoạt động an sinh xã hội nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Theo đó, nhằm phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Hiệp hội Doanh nghiệp đề nghị Chi hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố; các tổ chức thành viên và doanh nghiệp hội tham gia hưởng ứng, triển khai các hoạt động an sinh xã hội và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), cụ thể như sau:

1.  Đề nghị Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân và các Chi hội, tổ chức thành viên:

- Tuyên truyền, phố biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, tri ân sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động trong các doanh nghiệp đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) tại chi hội, tổ chức thành viên, doanh nghiệp. Báo cáo với Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố kế hoạch thăm hỏi, tri ân đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; phối hợp với các Phòng Lao động - TBXH và các phòng ban chức năng triển khai thực hiện; đảm bảo yêu cầu: trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên, doanh nghiệp hội viên căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động gặp mặt ôn lại truyền thống và tri ân như: trao tặng, tu sửa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện, thành phố và trong từng doanh nghiệp; quan tâm thực hiện chế độ, bố trí thực hiện công việc phù hợp đối với người lao động là diện chính sách thương - bệnh binh.

3. Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham mưu, đề xuất với Ban Thường trực Hiệp hội tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm; thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Kết quả thực hiện gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (qua Văn phòng Hiệp hội)

Xem chi tiết nội dung Công văn 113/SBA-BTT tại ĐÂY

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh