Giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đối với các doanh nghiệp

Lượt xem:


Ngày 17/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đối với các doanh nghiệp nông nghiệp, chế biến và dịch vụ”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và dịch vụ.