Sơn La: 1.228 đơn vị đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử

Lượt xem:


Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được triển khai thông qua cổng thông tin điện tử của ngành thuế đối với các tổ chức, các doanh nghiệp để thay thế cho hình thức nộp thuế trực tiếp tại quầy giao dịch; tiện ích vượt trội là sự tiện dụng, đơn giản trong các thao tác thực hiện và tối thiểu hóa các chi phí và thời gian đi lại cho người sử dụng.

 Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được triển khai thông qua cổng thông tin điện tử của ngành thuế đối với các tổ chức, các doanh nghiệp để thay thế cho hình thức nộp thuế trực tiếp tại quầy giao dịch; tiện ích vượt trội là sự tiện dụng, đơn giản  trong  các thao tác thực hiện và tối thiểu hóa các chi phí và thời gian đi lại cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, qua việc nộp thuế điện tử còn giúp ngành thuế tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin nộp thuế nhanh chóng, chính xác, đa dạng hóa các kênh thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) và chỉ số sẵn sàng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Sơn La trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Từ nhận thức đúng đắn của các doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, với sự hỗ trợ của Cục thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện thành phố, các doanh nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và có kết nối Iternet trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai thực hiện việc nộp thuế qua mạng.

 Nhờ đó, đến hết ngày 13/6/2015, tổng số đơn vị đã đăng ký dịch vụ với cơ quan thuế 1228/1215 chỉ tiêu Tổng Cục thuế giao, đạt 101,7%. Tổng số đơn vị đăng ký thành công (cả với cơ quan thuế và ngân hàng) là 845; số doanh nghiệp đã nộp thuế thành công là 55, với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước là trên 8 tỷ đồng.

 Đồng hành với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, Cục  thuế tỉnh cũng đã chủ động phối với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức biên soạn tài liệu, đăng tải về lợi ích, tác dụng của việc nộp thuế qua mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Về phía Cục Thuế tỉnh cũng đã nâng cấp toàn bộ hệ thống trang thiết bị đường truyền; xây dựng kế hoạch tập huấn, phát ấn phẩm, tài liệu đến từng đơn vị, đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến từng đơn vị để hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đồng thời đề ra nhiều biện pháp triển khai quyết liệt, nhằm tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử đạt kết quả cao nhất, như: Ban hành các công văn chỉ đạo trong nội bộ ngành, xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức thuế; thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai nộp thuế điện tử, theo dõi đôn đốc và hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều biện pháp phong phú, đa dạng;  chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, kịp thời tháo gỡ và xử lý các vướng mắc liên quan đến dịch vụ NTĐT.

       Tuy nhiên, thành công trên mới chỉ là bước đầu, do tâm lý quen viết giấy nộp tiền vào ngân sách của NNT, việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số đơn vị còn hạn chế… vì vậy trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới NNT, phấn đấu 100% đơn vị  đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ thực hiện thành công việc nộp thuế vào NSNN bằng điện tử, tạo tiền đề cho việc triển khai nộp thuế qua mạng trên diện rộng trong thời gian tiếp theo./.

                                                                                  Thu Mây