Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Lượt xem:


Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, góp phần bảo đảm tiến độ nhiều dự án trọng điểm.

Thi công tại khu đô thị Pột Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La. Ảnh: PV


Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: Sở TN&MT đã chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; quan tâm đời sống các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện dự án. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, tạo sự đồng thuận. Thực hiện nghiêm quy trình, công khai, minh bạch, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tất cả các dự án; chủ động, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Trong 2 năm (2022-2023), toàn tỉnh có 126 dự án thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổng diện tích thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất hơn 44.274 ha; trong đó, đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 21.600 ha. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi trả hơn 895 tỷ đồng.  

Thành phố Sơn La là địa phương làm tốt việc thu hồi đất, triển khai, hoàn thành nhiều công trình, dự án. Tất cả đồ án quy hoạch đô thị, xây dựng được UBND Thành phố lấy ý kiến ít nhất 15 ngày với cơ quan, 30 ngày với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thông qua hội nghị, hội thảo, gửi hồ sơ, tài liệu, công khai bản vẽ quy hoạch tại nhà văn hóa tổ, bản nơi lập quy hoạch... Sau khi có quyết định phê duyệt dự án và trước khi thực hiện, Thành phố công khai nội dung liên quan đến dự án bằng nhiều hình thức, như: Mời họp dân, trực tiếp phổ biến, công khai trên phương tiện thông tin địa phương, cung cấp tài liệu có liên quan, phát phiếu lấy ý kiến, niêm yết văn bản... Đồng thời, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch hội đồng. Ban hành, công khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm giải phóng mặt bằng, thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Giao các phòng, ban chuyên môn thường xuyên theo dõi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách, giá cả đền bù, hỗ trợ kịp thời.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, chia sẻ: Thành phố có nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, như tuyến đường 31m từ Quảng trường Tây Bắc tới trung tâm xã Hua La; dự án chỉnh trang, tôn tạo Đền thờ Vua Lê Thái Tông; chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên... Kết quả đó, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Dự án khu đô thị Pột Nọi, tổ 1, phường Chiềng Cơi có quy mô 16 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, có 382 lô đất nền, 138 lô Shop house, 192 lô đất liền kề, 52 lô biệt thự và các hạng mục, công trình khác... Ông Nguyễn Trung Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát, cho biết: Quá trình triển khai dự án, được các sở, ban, ngành của tỉnh và Thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, hạ tầng dự án hoàn thiện tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư và khách hàng.

Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thông tin thêm: Ngày 16/3/2024, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; rà soát các vướng mắc, cập nhật các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đầy đủ, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người có đất thu hồi...

Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án hơn nữa, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội; bảo đảm lợi ích giữa người dân - doanh nghiệp - nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

 

Theo Báo Sơn La