Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Lượt xem:


Ngày 8/5, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.


Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hiêp hội Doanh nghiệp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Hiệp hội đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn thành lập các chi hội, kết nạp các tổ chức thành viên. Đến nay, Hiệp hội có 11 chi hội doanh nghiệp các huyện, thành phố; 6 tổ chức thành viên, với tổng số 834 hội viên; trong đó, 730 doanh nghiệp, 98 HTX, 6 hội viên thông tấn.

Hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành chú trọng giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển... Trong quý I/2024, các đơn vị, doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện, xã hội, với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.


Tại cuộc làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Hiệp hội thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1035-CV/TU ngày 18/10/2021; đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục để củng cố, kiện toàn cơ cấu, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo hướng tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp...

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lưu Minh Quân đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hội viên quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền các doanh nghiệp, HTX tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản thi hành Luật đến toàn thể hội viên; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động...

 

Theo Báo Sơn La