Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI

Lượt xem:


Ngày 28/12, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XI, khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020), đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI, khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

 

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

 

Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh, của Đảng ủy Khối và tình hình thực tế của các đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 63 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 71 đảng viên; tiếp nhận và thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng; mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng cho 202 học viên;...  Các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên 75% doanh nghiệp hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên 520 tỷ đồng; đóng góp bảo hiểm xã hội trên 58 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền gần 21 tỷ đồng;...

 

 

Năm 2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp bám sát chương trình phát triển kinh tế của tỉnh; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội các cấp; đẩy mạnh và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là: Sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đề xuất với tỉnh có biện pháp tháo gỡ; chủ động xây dựng thực hiện chương trình, kiểm tra, giám sát năm 2018, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động;...

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trong công tác xây dựng và định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn thời gian qua. Đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý điều hành, tập trung các giải pháp nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ chính sách với người lao động và chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh;...