Cục Thuế tỉnh Sơn La sáp nhập 12 Chi cục Thuế thành 6 Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:


Ngày 13/4/2018 Bộ tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện thị xã thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, trung ương. Theo đó việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ổn định, giảm chi phí hành thu của cơ quan Thuế nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Cán bộ Thuế làm việc với hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Theo lộ trình triển khai của Bộ tài chính, từ nay đến cuối năm 2020, Ngành Thuế cả nước sẽ giảm 50%  tổng số Chi cục Thuế hiện có trong toàn ngành, đồng thời có kế hoạch sắp xếp, sáp nhập  chi tiết đối với 63 Cục Thuế  các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối với Cục Thuế tỉnh Sơn La, từ  năm 2018 đến năm 2020 sẽ sắp xếp, sáp nhập 12 Chi cục Thuế huyện thành phố xuống còn 6 Chi cục Thuế khu vực, cụ thể: Trong năm 2018 sẽ sáp nhập 4 Chi cục Thuế thành 2 Chi cục Thuế khu vực đó là: Chi cục Thuế Mộc Châu với Chi cục Thuế Vân Hồ; Chi cục Thuế Sông Mã với Chi cục Thuế Sốp Cộp. Đến năm 2019 sẽ sáp nhập Chi cục Thuế Thuận Châu với Chi cục Thuế Quỳnh Nhai; Chi cục Thuế  Mai Sơn với Chi cục Thuế Yên Châu. Năm 2020 sẽ  sáp nhập Chi cục Thuế Thành phố với Chi cục Thuế Mường La; Chi cục Thuế Phù Yên với Chi cục Thuế Bắc Yên.

Ngay sau khi có Quyết định của Bộ tài chính, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong ngành về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Chi cục Thuế nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ công chức, đồng thời chủ động lập kế hoạch sáp nhập theo lộ trình. Đến nay, Cục Thuế đã và  đang khẩn trương hoàn thiện đề án năm 2018 đó là việc sáp nhập 4 Chi cục Thuế thành 2 Chi cục Thuế khu vực  trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sắp xếp, sáp nhập thành Chi cục thuế khu vực sau khi thành lập phải đảm bảo hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu của cơ quan thuế, đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Bên cạnh đó, việc thành lập Chi cục Thuế khu vực được Cục Thuế tỉnh xác định phải đảm bảo mối quan hệ giao dịch giữa 3 bên đó là: Giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; cơ quan thuế với các cơ quan hữu quan trên địa bàn và nội bộ cơ quan thuế. Trong đó mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế luôn được chú trọng theo tinh thần không làm tăng thủ tục hành chính, thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giảm biên chế sẽ có sự xáo trộn và liên quan trực tiếp đến con người, không thể tránh khỏi những phát sinh, vướng mắc nhất định, nhất là đối với các công chức phải chuyển công tác xa nhà. Do đó  công chức và người lao động cần xác định và nâng cao tư tưởng, tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc công tác quản lý thuế trên địa bàn./.

                                                                             Thu Mây