Công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Lượt xem:


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Xây dựng, Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với định hướng phát triển KT-XH của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ nằm trong quy hoạch chung của tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc.

Thứ trưởng Xây dựng, Phan Thị Mỹ Linh trao hồ sơ quy hoạch cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Lê Hồng Minh.

 

Để quy hoạch đi vào cuộc sống, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La sớm ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; Làm tốt công tác quản lý môi trường, đô thị, thu hút đầu tư theo đúng mục tiêu mà đồ án đã được phê duyệt.

Sơn La cần sớm lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và quản lý quỹ đất phát triển theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ các nguyên tắc phát triển trên cơ sở bảo đảm gìn giữ cảnh quan môi trường vốn có của vùng đất này; Giải pháp bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan tự nhiên là những giá trị đặc biệt của cao nguyên Mộc Châu; Xây dựng cơ chế chính sách và sử dụng nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển khu du lịch bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh quốc phòng biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Lê Hồng Minh, cho biết, quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

Đồng thời, việc quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ gắn kết Sơn La với các tỉnh trong khu vực và khách du lịch, nhà đầu tư đến với Sơn La. Ngoài ra, việc quy hoạch chung tạo cơ hội cho Sơn La khơi dậy và giải phóng tiềm năng, thu hút tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm ba khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu, quy mô khoảng 1.500 ha. Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 gắn kết tổng thể ba trung tâm với quy mô khoảng 2.000 ha, trong đó các khu vực dân cư lân cận quy mô khoảng 500 ha.

Việc công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030 sẽ tạo điều kiện cho tỉnh Sơn La, cụ thể là hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ nằm trong quy hoạch có bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Theo Báo Nhân dân