Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Tập huấn quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp - bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo

Lượt xem:


Từ ngày 17 - 19/4/2019, tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Sơn La, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lớp tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ HHDN và các nhà quản lý doanh nghiệp, với chủ đề: “Quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp – bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo”.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội doanh nghiệp địa phương, các Hợp tác xã và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Qua 03 ngày tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu và tiếp thu các nội dung: Lãnh đạo doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt sự thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy hành động và kiến tạo; những yếu tố cần thay đổi để đáp ứng vai trò của tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo phát triển; mô hình, phương pháp chỉ đạo, hỗ trợ và thúc đẩy tiến trình thay đổi nhận thức trong kinh doanh; kiểm soát, đánh giá kết quả và tác động của sự thay đổi trên toàn doanh nghiệp; tham khảo bài học kinh nghiệm các mô hình chuyển đổi thành công trên thế giới. Ứng dụng thực tế vào công tác triển khai các hoạt động của hiệp hội, gắn với lợi ích, nhu cầu của các doanh nghiệp hội viên.

Tập huấn quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp – bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo.

 

Qua lớp tập huấn này nhằm tạo cơ hội cho các Doanh nghiệp tiếp cận và nâng cao nhận thức sự thay đổi về quản trị doanh nghiệp trong thời đại kinh tế tri thức, với bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin (CNTT) và cuộc cách mạng CN 4.0. Thực tiễn cho thấy, có nhiều hiệp hội đã xây dựng được website thông tin cơ bản để phổ biến tới các doanh nghiệp hội viên. Tuy nhiên, khả năng kết nối và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thông tin này chưa hiệu quả. Tại lớp học, các học viên đã được giới thiệu, trao đổi về các giải pháp công nghệ hiệu quả đơn giản để hiệp hội có thể thiết lập kênh kết nối trực tiếp, nhanh chóng với hội viên trong thời đại ngày nay.

Với phương pháp gắn truyền đạt những nội dung cơ bản với thực hành trên lớp về những nội dung theo từng hợp phần, lớp tập huấn đã tạo sự thu hút đông đảo lãnh đạo, nhà quản lý các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia và đánh giá cao về sự đổi mới trong phương pháp tổ chức lớp tập huấn.

Tin bài từ VP HHDN tỉnh