CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTax

Lượt xem:


Ngày 26/4/2018, Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống thuế điện tử eTaX đến cán bộ công chức các phòng chức năng của Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La.

 

 

Đ/c Trần Mạnh Cường, Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La

phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt về dịch vụ eTax; hướng dẫn tổ chức triển khai, quy trình triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ và sử dụng, vận hành, thực hành thuần thục những tiện ích trên ứng dụng eTax như: Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử; khai nộp thuế điện tử; tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế; gửi các thông báo về thuế cho NNT dưới hình thức điện tử, tin nhắn; hỏi đáp và trao đổi thông tin giữa NNT và cơ quan thuế...

Thông qua lớp tập huấn, các học viên là công chức thuế sẽ có đủ kiến thức để hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế một cách nhanh chóng thuận tiện; người nộp thuế cũng sẽ tiết kiệm thời gian cũng như chi phí khi sử dụng dịch vụ này. Kết thúc tập huấn, các phòng chức năng Cục Thuế phối hợp với tổ triển khai của Tổng cục Thuế và các Chi cục Thuế, để hỗ trợ, xử lý vướng mắc về kỹ thuật liên quan đến hệ thống; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ thuế, người nộp thuế trong quá trình sử dụng hệ thống eTax. Đồng thời, gửi thông báo, tài liệu hướng dẫn hệ thống dịch vụ cho NNT (qua hòm thư điện tử của NNT); giải đáp, hỗ trợ vướng mắc về nghiệp vụ liên quan; tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Sơn La về dịch vụ eTax và việc triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ này, để NNT biết, thực hiện kể từ ngày 6/5/2019./.

                                                                               Thu Mây

Hệ thống dịch vụ eTax là dịch vụ tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào 1 hệ thống duy nhất, đồng thời bổ sung một số chức năng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Các chức năng của hệ thống eTax, bao gồm:

Khai thuế điện tử: Cho phép NNT lập và gửi hồ sơ khai thuế, giấy đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế, nhận các thông tin phản hồi về trạng thái xử lý hồ sơ từ cơ quan thuế (tương tự như hệ thống khai thuế qua mạng).

Nộp thuế điện tử: Cho phép NNT lập và gửi giấy nộp tiền (GNT) thuế đến cơ quan thuế (tương tự như hệ thống nộ thuế điện tử). Ngoài ra, bổ sung chức năng phê duyệt GNT, cho phép NNT phân quyền chức năng lập và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế trong nội bộ quản lý của doanh nghiệp.

Quản lý tài khoản doanh nghiệp: Cho phép NNT (doanh nghiệp) tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Subaccount) để quản lý bên trong doanh nghiệp (Tài khoản chính: MST + Mật khẩu như hiện tại, Tài khoản con: MST + hậu tố “S_số tự tăng”).

Tra cứu thông tin về thuế: Cho phép NNT tra cứu một số thông tin: Nghĩa vụ kê khai theo đăng ký; số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau; số thuế phát sinh theo tờ khai, số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ cơ quan thuế/.