CÁ NHÂN KINH DOANH KHÔNG CẦN GỬI THÔNG BÁO NGỪNG KINH DOANH TRƯỚC 15 NGÀY

Lượt xem:


Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn, cho phép cá nhân kinh doanh không cần gửi giấy thông báo nghỉ kinh doanh trước 15 ngày mà vẫn được cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của cá nhân kinh doanh, không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

         Bộ phận “một cửa” CCTKV Mộc Châu – Vân Hồ thực hiện tốt việc phòng tránh

                 dịch bệnh Cocvid -19 khi tiếp nhận và giải quyết TTHC cho NNT 

 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh thì khi ngừng, nghỉ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế), thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19, tại công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020, Bộ Tài chính đã đồng ý để cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của cá nhân kinh doanh, không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

Theo đó, trường hợp có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân kinh doanh, thì cơ quan thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ của cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo hướng dẫn tại Nghị định số 41/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn,sẽ được gia hạn toàn bộ số thuế giá gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2020. Thời gian thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất đến ngày 31/12/2020.

Để được gia hạn về thời hạn nộp thuế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần lập 01 giấy đề nghị gia hạn ( theo mẫu tại Nghị định ) duy nhất cho cả 02 sắc thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2020, sau đó gửi giấy đề nghị gia hạn cho Chi cục Thuế trực tiếp quản lý theo phương thức điện tử hoặc các phương thức khác. Thời gian gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế đến cơ quan Thuế, chậm nhất trước ngày 30/7/2020.  Nếu quá ngày 30/ 7/2020 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế theo quy định.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có các địa điểm kinh doanh trên nhiều địa bàn và được cấp mã số thuế riêng để kê khai, nộp thuế thì hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp đề lậpvà gửi giấy đề nghị gia hạn đến Chi cục Thuế trực tiếp quản lý. Nếu hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng cùng Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thì chỉ cần gửi 01 giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngành Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản phiên bản 4.3.8 để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử. Cục Thuế tỉnh Sơn la cũng đã đăng tải toàn bộ tài liệu hướng dẫn khai, nộp, tra cứu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên Hệ thống dịch vu thuế điện tử (ETAX) dành cho người nôp thuế trên trang tin điện tử Cục Thuế tỉnh Sơn La (sonla.gdt.gov.vn). Cục Thuế tỉnh Sơn La cũng khuyến khích các hộ kinh doanh nộp giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử  để hạn chế đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra.. Nếu hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, có thể đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ  www.dichvucong.gov.vn và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử thì cơ quan thuế sẽ tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cũng quy định: Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Trường hợp cơ quan thuế có đủ cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, cơ quan thuế sẽ thông báo việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền đã được gia hạn vào ngân sách Nhà nước.Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Sơn La khuyến cáo các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nghiên cứu và xác định đúng đối tượng được gia hạn nộp thuế theo đúng quy định./.

Thu Mây