Cục Thuế tỉnh Sơn La: Hội tụ và lan tỏa các điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua

Lượt xem:


Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nhiều năm qua, các phong trào thi đua do Cục Thuế tỉnh Sơn La phát động đã đạt hiệu quả thuyết phục trong quản lý và khai thác nguồn thu. Đây cũng chính là động lực, là đòn bẩy trong việc phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ và sự sáng tạo của từng cá nhân; Là nền tảng tạo nên những những dấu ấn quan trọng trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ - Hội tụ và lan toả gương điển hình tiên tiến

Là đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn miền núi, kinh tế- xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ thường xuyên, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp…, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, đòi hỏi mỗi cá nhân trong ngành Thuế phải phát huy sự năng động, sáng tạo trên từng vị trí công tác; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể triển khai hiệu quả các chính sách thuế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đáp ứng tốt lộ trình hiện đại hóa ngành thuế… Nhận thức rõ hiệu ứng tích cực từ các phong trào thi đua nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhiều năm qua, Cục Thuế tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực trong đơn vị.

Các phong trào thi đua của Cục Thuế tỉnh luôn gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm, trong hội nghị công chức và người lao động của ngành, Cục Thuế đã tổ chức hoạt động ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua và phát động phong trào thi đua cho cả năm. Ngoài ra, Cục thuế còn phát động thi đua theo từng tháng, quý, năm và các đợt thi đua nước rútgắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành, của địa phương, đồng thời quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm đối với tập thể, cá nhân.

 Mục tiêu xuyên suốt trong các phong trào thi đua  của Cục Thuế luôn hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác thuế với thời gian sớm nhất, đạt chất lượng cao nhất, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu - nộp ngân sách; Nâng cao kỷ luật kỷ cương, đạo đức tác phong trong thi hành công vụ của người cán bộ thuế. Năm 2015, 2016 và 2017 Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua“Công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu"; Năm 2018, 2019 với khẩu hiệu hành động: “Tập trung cao độ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh khai thác mọi nguồn thu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách". Bên cạnh đó, tổ chức Đảng, các đoàn thể cũng đã quan tâm đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan vững mạnh; xây dựng đời sống văn hoá, phòng chống các tệ nạn, tiêu cực và đề cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, Cục Thuế luôn chú trọng giữa “Phát” và “Động”, qua đó, sau mỗi phong trào thi đua được phát động, Cục Thuế đều tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế, do đó đã nhân rộng các điển kình tiên tiến trong đơn vị. Tạo dấu ấn sâu sắc và có sức lan tỏa rộng rãi trong nhiều năm đó là phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy: “Thu Thuế phải thu được lòng dân”, do đó, hiện tượng khiếu nại, khiếu kiện về thuế và các hiện tương tham ô, xâm tiêu tiền thuế không xảy ra. Thông qua phong trào thi đua đã nhân rộng và tôn vinh những cá nhân, những tập thể tiêu biểu, xuất xắc trong đơn vị. Đây cũng là điều kiện cho công chức và người lao động hội tụ và lan toả những điển hình tiên tiến, tạo nên những hiệu ứng tốt với ngành thuế và cộng đồng xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến hoạt động chuyên môn từ các sáng kiến, giải pháp.

Hưởng ứng phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, mỗi cá nhân có 1 sáng kiến cải tiến được áp dụng vào công tác quản lý, điều hành thu", công chức và người lao động Cục Thuế tỉnh Sơn La đã cống hiến trí tuệ thông qua các sáng kiến; các giải pháp với nhiều nội dung thiết thực. Bình quân hằng năm có từ 30 - 50  sáng kiến, giải pháp được Hội đồng xét sáng kiến ngành Thuế công nhận. Các giải pháp, sáng kiến đều được bao trùm trên tất cả các lĩnh vực, qua đó tác động tích cực tới công tác quản lý thuế và khai thác, bồi dưỡng nguồn thu. Trong thời gian 05 năm (từ năm 2015 đến năm 2019) Cục Thuế tỉnh đã có 256 sáng kiến được công nhận, trong đó có 07 sáng kiến đạt loại giỏi, 52 sáng kiến đạt loại khá và 197 sáng kiến đạt loại Trung bình. Nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn và mang lại lợi ích thiết thực trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Cục Thuế phối hợp với Hiệp hội DN tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên dương NNT

có  thành tích xuất sắc công tác thuế theo định kỳ hàng năm

Với phương châm “Cơ quan Thuế là bạn đồng hành của người nộp thuế”,  hàng năm Cục Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua tới người nộp thuế với nội dung thiết thực, sát với từng thời điểm, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước. Năm 2015 phong trào thi đua tới người nộp thuế được gắn với khẩu hiệusản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; Năm 2016, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu Nỗ lực kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; Năm 2017, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khai thuế theo phương thức  điện tử đến các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đuaNỗ lực kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào kê khai, nộp thuế điện tử, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2019 Cục Thuế đã đề ra khẩu hiệu “Nỗ lực sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt dịch vụ thuế điện tử eTax và hóa đơn điện tử; vươn mình cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế...Thông qua phong trào thi đua do Cục Thuế phát động, người nộp thuế ngày càng nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế, thực hiện tốt việc giao dịch với cơ quan thuế theo phương thức điện tử vfa ngày càng nhân rộng các điển hình tiên tiến...Nỗ lực của người nộp thuế đã được Cục Thuế ghi nhận và tôn vinh thường niên thông qua Hội nghị tuyên dương gắn với hội nghị đối thoại hàng năm. Hàng năm có trên 100 tổ chức, cá nhân được khen thưởng, cụ thể từ năm 2015 đến 2018 đã có 486 tổ chức, cá nhân được vinh danh, trong đó: Bộ Tài chính tặng 13 bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng 31 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; Tổng cục Thuế tặng 75 giấy khen cho tập thể và cá nhân; Cục Thuế tỉnh Sơn la tặng 367 giấy khen cho tập thể và cá nhân. Ngoài ra, nhiều tổ chức cá nhân được UBND tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong việc phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh nhà.

          Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua

Hiệu ứng tích cực từ các phong trào thi đua đã được thể hiện thông việc nỗ lực vượt khó vươn lên, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức tác phong của cán bộ thuế của toàn thể công chức thuế. Số thu ngân sách hàng năm không chỉ năm sau cao hơn năm trước mà cơ cấu thu hàng năm tăng từ 6 - 10%. Nếu như năm 2011, Cục Thuế đã tham gia câu lạc bộ 1 ngìn tỷ đồng, đến năm 2015, số thu ngân sách đã đạt trên 3 ngìn tỷ đồng; năm 2018, toàn thể công chức và người lao động Cục Thuế Sơn La đã chung tay viết nên trang sử mới, tạo dấu ấn trong công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương với số thu 5 ngìn tỷ đồng. Năm 2019, do ảnh hưởng lớn về khí hậu, thời tiết khô hạn ít mưa, làm giảm sản lượng phát điện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy điện dẫn đến hụt thu 586 tỷ đồng từ hoạt động này. Mặc dù Cục Thuế đã đề ra nhiều phương án khai thác các nguồn thu khác để bù đắp đều không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp, đến 31/12/2019 thu ngân sách trên địa bàn đã đạt 4.105 tỷ đồng, bằng 101% dự toán Bộ Tài chính giao.

Tập thể lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Sơn La nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích công tác thuế năm 2018

Nỗ lực từ phong trào thi đua của Cục Thuế tỉnh đã được minh chứng qua những tấm Huân, huy chương như: Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương độc lập hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Từ năm 2015-2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 cá nhân ;UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 31 cá nhân; cờ Thi đua xuất sắc cho Cục Thuế năm 2017; Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 20 tập thể và 51 cá nhân, tặng danh hiệu CSTĐ ngành Tài chính cho 06 cá nhân; Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho 58 tập thể và 295 cá nhân, Cục trưởng cục Thuế tặng Giấy khen cho 127 tập và 709 cá nhân.

Năm 2020, là năm cuối hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đây cũng chính là thời điểm Ngành Thuế cả nước nói chung và Cục Thuế tỉnh Sơn La nói riêng lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính - Thuế  và 30 năm thành lập Cục Thuế tỉnh Sơn La (1990-2020). Để nhân lên ý nghĩa của thời điểm đặc biệt này, đồng thời chia xẻ cùng các tổ chức, cá nhân SXKD nỗ lực vượt qua khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh covid -19 gây ra. Cục Thuế phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Công chức và người lao động phát huy truyền thống ngành Thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2020”.  Đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt chảo mừng thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020 và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2020). Cục Thuế tiếp tục kế thừa và phát triển truyền thống thi đua yêu nước, gắn kết các tập thể, cá nhân đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và những năm tiếp theo./.  

Thu Mây