NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ -CP CỦA CHÍNH PHỦ: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem:


Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Nghị quyết này quy định nhiều nội dung, một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến người nộp thuế đó là việc Chính phủ quyết định giảm, giãn và gia hạn một số khoản thu từ phí, thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Quy định giảm 50% lệ  phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng

          1. Giảm, giãn và gia hạn các khoản thu từ phí, thuế và tiền thuê đất

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch;

- Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020;

- Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3/2020; thời gian gia hạn không muộn hơn đến 31/12/2020;

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam…

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết này, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết và quy định cụ thể về đối tượng, thời gian được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, phí và tiền thuê đất theo tinh thần Nghị quyết của chính phủ.

          2. Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định một số nội dung

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, ngoài các giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc Hội xem xét, quyết định một số nội dung:

-  Quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020.

- Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đồng thời đề nghị Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định…                                                                             

Thu Mây