Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý II về lĩnh vực xây dựng

Lượt xem:


Ngày 7/7, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý II năm 2020 về lĩnh vực xây dựng. Dự Hội nghị có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố và một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý II năm 2020 về lĩnh vực xây dựng

Tại Hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Chi hội doanh nghiệp các huyện, thành phố đã đề xuất, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ cho các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực xây dựng, như: Điều chỉnh đơn giá cát và đá trên địa bàn huyện Phù Yên, Thuận Châu để phù hợp với thực tế; điều chỉnh, ban hành đơn giá nhân công trong định mức áp dụng phù hợp với thực tiễn, đơn giá cũ áp dụng đang chênh lệch cao so với giá thị trường hiện nay; các giải pháp sớm cung cấp nguồn cát xây dựng trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu xây dựng, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác khảo sát và công bố giá vật liệu xây dựng sát thực tế; quản lý chặt chẽ giá bán vật liệu xây dựng thực tế của các doanh nghiệp phải đúng giá doanh nghiệp khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước…

Sở Xây dựng đã tiếp thu, trả lời các đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền của ngành và tổng hợp các ý kiến vượt quá thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc tổ chức đối thoại giúp Sở Xây dựng kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, chứng nhận các điều kiện hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề… Đồng thời, cung cấp các thông tin về những chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thu hút, mở rộng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cát nghiền, đá và các dự án có sử dụng đất… góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phan Trang

Theo Báo Sơn La