Đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực tài nguyên và môi trường quý III

Lượt xem:


Ngày 25/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường quý III năm 2020, nhằm giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị, có đại diện một số sở, ngành chức năng của tỉnh, Thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường quý III, năm 2020.

Tại Hội nghị, đã có đại diện 2 doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, liên quan đến các nội dung, như: Nộp tiền thuê diện tích đất của mỏ theo quy định tiền thuế đất phi nông nghiệp của Nhà nước, không tiến hành trình tự thuê đất; việc đền bù chi phí trong chuyển nhượng của doanh nghiệp với các hộ dân được bù trừ vào tiền thuê đất hằng năm; thu hồi diện tích đất Nhà nước đã làm đường kè suối và cấp lại đất theo quy hoạch, điều chỉnh biến động khu đất theo hình thể đất đã quy hoạch, thống nhất diện tích đất theo quy hoạch phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường liên cấp mầm non và tiểu học...

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan đã trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung khác, Sở tiếp thu, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, sớm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

 
Lò Luận
Theo baosonla.org.vn