Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử qua hệ thống eTax

Lượt xem:


Thực hiện chủ trương tăng cường hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống eTax được dễ dàng, thuận tiện trong sử dụng, phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax. Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) còn bổ sung các chức năng về quản lý tài khoản doanh nghiệp, tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp, hỏi đáp và đăng ký thuế điện tử. Người nộp thuế có thể tiếp cận, quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau và có thể gửi các câu hỏi qua hệ thống eTax đến cơ quan Thuế. Việc tiếp nhận và trả lời các câu hỏi về thủ tục hành chính thuế và vướng mắc khi sử dụng các dịch vụ liên quan etax gửi do người nộp thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua hệ thống eTax của Tổng cục Thuế.

Cách đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax như sau:

Đối với trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website: thuedientu.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL, nhập mật khẩu để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, tra cứu, quản lý và phân quyền tài khoản, hỏi đáp. Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng).

Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế: thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng đăng ký.

Tổ chức các nhóm tiếp nhận và trả lời câu hỏi: Việc tiếp nhận và trả lời câu hỏi qua hệ thống etax được Cục Thuế, Chi cục Thuế tổ chức các nhóm thực hiện tiếp nhận, trả lời, phê duyệt câu trả lời của NNT thông qua Hệ thống eTax.

Quy định thời gian trả lời câu hỏi: chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày  nhận được câu hỏi của NNT.

Các vướng mắc về quy trình tiếp nhận và trả lời yêu cầu hỗ trợ Người nộp thuế liên hệ tại: Phòng truyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La. Điện Thoại: Bộ phận Hỗ trợ NNT: 02123 854 640; Phòng Kê khai kế toán thuế: 02123 852 228; Phòng Công nghệ thông tin: 02123 854 648./.

                Phương Mai - TTHT