Về việc áp dụng chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP liên quan đến hoạt động xây dựng

Lượt xem:


Ngày 07/03/2022, Cục Thuế tỉnh đã có công văn số 212/CTSLA-TTH trả lời Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn áp dụng mức giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở quy định của Luật thuế GTGT; chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Cục Thuế tỉnh đã trả lời về áp dụng thuế GTGT liên quan đến hoạt động xây dựng trong các vấn đề như sau:

1. Về xác định hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT.

2. Về thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hợp đồng xây dựng ký từ ngày 01/02/2022.

Tải nội dung chi tiết công văn số 212/CTSLA-TTH tại ĐÂY