Đối tượng, hồ sơ, thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lượt xem:


Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định gồm 6 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 Đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn bao gồm:

Đối tượng

Ngành, lĩnh vực hoạt động

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Xây dựng

Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng)

Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

Thoát nước và xử lý nước thải

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:

Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim

Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm

Trong đó: Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP; Sản phẩm cơ khí trọng điểm xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Theo Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất được gia hạn như sau:

Loại thuế

Thời hạn

Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT nhập khẩu)

Kỳ tính thuế tháng 3/2022

Ngày 20/10/2022

Kỳ tính thuế tháng 4/2022

Ngày 20/11/2022

Kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8/2022

Ngày 20/12/2022

Kỳ tính thuế quý I/2022

Ngày 30/10/2022

Kỳ tính thuế quý II/2022

Ngày 31/12/2022

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế GTGT riêng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế GTGT.

Thuế TNDN

Thuế tạm nộp Quý I, II của kỳ tính thuế năm 2022

03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN.

Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thuế phát sinh trong năm 2022

Ngày 30/12/2022

Tiền thuê đất

50% tiền thuê đất năm 2022

Từ 31/5 - 30/11/2022

Lưu ý: Áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực tại mục 1, 2, 3, 5 thuộc bảng 1 thì:

Doanh nghiệp được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

 Để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất DN cần thực hiện thủ tục như sau:

Thủ tục gia hạn thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo Khoản 1, Điều 5 Nghị định 34/2022/NĐ-CP. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022) cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý. 

Lưu ý: Gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022 sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Phương thức nộp Giấy đề ghị gia hạn: Người nộp thuế nộp theo phương thức diện tử gửi tại cổng thông tin điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn của cơ quan Thuế hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

Phương Mai - TTHT