Cục Thuế tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn”

Lượt xem:


Ngày 29/8/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3199/TCT-DNNCN về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”; Theo đó, trong tháng 10/2022, Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Chương trình “Hóa đơn may mắn” lần thứ Nhất trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế thông báo đến các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế được biết và tham gia dự thưởng.

Mục tiêu chương trình “Hóa đơn may mắn” :

Khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế. Tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua. Khuyến khích bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”:

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh; Hóa đơn được phát hành trong Quý II/2022 (Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/6/2022)

Lợi ích khi tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”:

Cá nhân, hộ kinh doanh khi mua hàng hóa dịch vụ lấy hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hình thức tiêu dùng văn minh, tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch cho người tiêu dùng và cho xã hội. Qua đó bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng, chống thất thu thuế và tạo sự yên tâm cho khách hàng.

 Người tiêu dùng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị.  

Nguyên tắc: Chương trình “Hóa đơn may mắn” bao gồm các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát của Hội đồng giám sát của tỉnh, Chủ Tịch Hội đồng giám sát là Phó Chủ Tịch UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế và lãnh đạo các cơ quan Sở ngành của tỉnh: Công an; Thanh tra; Cục Thuế; Sở Công thương; Sở Tài chính; Quản lý Thị trường.

Công bố kết quả và trao giải thưởng:

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được cơ quan Thuế công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày sau khi kết thúc chương trình.

Cơ quan Thuế sẽ công bố giải thưởng và tổ chức trao giải thưởng cho người tiêu dùng trúng thưởng tại Cục Thuế đảm bảo thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng.

Thời hạn trao thưởng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn”. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình “Hóa đơn may mắn” người nộp thuế thực hiện truy cập trên Trang Website: https://sonla.gdt.gov.vn; trang fanpage của Cục Thuế tỉnh Sơn La. Nếu có vướng mắc về nội dung Chương trình “Hóa đơn may mắn”, người nộp thuế liên hệ phòng Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La; số điện thoại: 02123 854 240 hoặc số 02123 854 462 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Phương Mai - TTHT