Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Lượt xem:


Để triển khai hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số Quốc gia” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/01/2023, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 09/SBA-BTT về việc tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Xem chi tết nội dung công văn số 09/SBA-BTT tại đây

Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp đề nghị các Chi hội, tổ chức thành viên và hội viên Hiệp hội tập trung triển khai 3 nội dung:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/08/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các phóng sự, bài viết, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sơn La.

2. Phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các huyện, thành phố trong trong công tác thông tin, hỗ trợ hội viên đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Sơn La trên các sàn thương mại điện tử như Postmart.vn của tổng công ty Bưu điện Việt Nam; sàn Voso.vn của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn (Viettel, VNPT, Mobifone…) để triển khai chương trình “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp” năm 2023.

3. Đề nghị các doanh nghiệp hội viên chủ động nâng cao năng lực sản xuất, thường xuyên cải tiến mẫu mã, chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm; chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường nghiên cứu và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Tích cực chủ động phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thành phố tham gia các chương trình xúc tiến thương mại được tổ chức trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; các chương trình tập huấn về xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, thương mại điện tử… xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và của tỉnh.

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh