Tài liệu Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Loại văn bản Hướng dẫn
Nơi ban hành Văn bản trung ương
Người ký
Trích yếu Tài liệu Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Tải về
Nội dung