Tăng cường phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Lượt xem:


(Baosonla.org.vn) Ngày 31/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong tuyên truyền và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai, thực hiện các nội dung phối hợp và bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Năm 2022, toàn tỉnh có 3.075 doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế, trong đó có 1.545 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế  (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), với tổng số 16.933 lao động, chiếm 50,2% số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai nộp thuế. Trong đó, có 57 doanh nghiệp Nhà nước, 1.488 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Phạm Công Hoan, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp huyện Sông Mã phát biểu tại hội nghị.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN khối doanh nghiệp đạt trên 95,7 tỷ đồng, chiếm 4,18% số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh. Trong năm, đã giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng cho 104 người và thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 8.380 người làm việc khối doanh nghiệp, với số tiền chi trả trên 20,8 tỷ đồng.

Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ quy định đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng. Số doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN chỉ đạt 50,2% số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai nộp thuế; số nợ BHXH còn lớn, trong số trên 21 tỷ đồng số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh thì khối doanh nghiệp nợ trên 17,6 tỷ đồng, chiếm 76,4% số nợ. Cá biệt có đơn vị nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Quản lý thu sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp. Trọng tâm là tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về BHXH, BHYT cho người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phối hợp tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ, khắc phục đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về BHXH, BHYT, BHTN… đảm bảo 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, sẽ phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp xử lý tình hình nợ đọng BHXH của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Minh Thu