Ngành hải quan ước thu NSNN năm 2017 đạt 102,5% dự toán

Lượt xem:


Thống kê mới nhất của ngành hải quan cho thấy, số thu NSNN từ ngày 1/12 đến ngày 28/12 đạt 27.207 tỷ đồng. Như vậy, số thu NSNN lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/12 là 292.215 tỷ, đạt 102,5% dự toán, đạt 99,06% chỉ tiêu phấn đấu Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 12 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 12 của ngành hải quan đạt 28.000 tỷ đồng; ước thu cả năm 2017 đạt 293.500 tỷ đồng, tăng  7,81% so với cùng kỳ năm 2016 (272.239 tỷ đồng), đạt 102,99% dự toán.

Trong tháng 12, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 39,1 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,1%. 

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 424,87 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2017 ước tính thâm hụt 500 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến thặng dư 2,67 tỷ USD, cao hơn gần 900 triệu USD so với con số xuất siêu của năm 2016 (gần 1,78 tỷ USD ).

Từ 16/11 đến 15/12, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.042 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 12,6 tỷ đồng, cơ quan hải quan khởi tố 7 vụ, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 6 vụ.

Như vậy, trong năm qua,  lực lượng kiểm soát hải quan đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 14.703 vụ vi phạm pháp luật hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 797,8 tỷ đồng; thu nộp NSNN 329,8 tỷ đồng; khởi tố 51 vụ và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 54 vụ. 

M. Huệ