Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII

Lượt xem:


Ngày 11/4, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17

 

 

Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII.

 

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thuận Châu.

 

 

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 605-QĐ/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Bạc Cầm Khuyên, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu nhiệm kỳ 2016-2021, nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị đã bầu đồng chí Bạc Cầm Khuyên vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

 

 

 

Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII.

 

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thuận Châu.

 

 

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 605-QĐ/TU ngày 5/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Bạc Cầm Khuyên, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu nhiệm kỳ 2016-2021, nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị đã bầu đồng chí Bạc Cầm Khuyên vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.