Tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy ngành Thuế

Lượt xem:


Ngày 13/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế tại tỉnh Sơn La, phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về vấn đề này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người nộp thuế

 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

            PV: Xin ông cho biết hiện trạng tổ chức, bộ máy Cục Thuế tỉnh?

Ông Nguyễn Quang Việt: Bộ máy của Cục Thuế  tại thời điểm tháng 6/2018 gồm 12 phòng nghiệp vụ và 12 Chi cục Thuế trực thuộc, thực hiện quản lý theo 4 chức năng: Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai và kế toán thuế; quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; Thanh tra và kiểm tra thuế với tổng số 528 công chức và người lao động (trong đó 455 công chức và 73 hợp đồng lao động).   

PV: Cục Thuế tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 520 của Bộ Tài chính như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Việt: Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, trong tháng 4/2018, Cục Thuế Sơn La đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong ngành về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các Chi cục Thuế, nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng của công chức, người lao động; thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực; báo cáo và xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương sáp nhập và xây dựng phương án sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 6 Chi cục Thuế khu vực theo lộ trình từ năm 2018 đến năm 2020. Cụ thể, dự kiến tháng 7/2018, sẽ sáp nhập Chi cục Thuế Mộc Châu với Chi cục Thuế Vân Hồ thành Chi cục Thuế Khu vực Mộc Châu - Vân Hồ; Chi cục Thuế Sông Mã với Chi cục Thuế Sốp Cộp thành Chi cục Thuế Khu vực Sông Mã - Sốp Cộp. Tháng 7 năm 2019, sáp nhập Chi cục Thuế Thuận Châu với Chi cục Thuế Quỳnh Nhai thành Chi cục Thuế Khu vực Thuận Châu- Quỳnh Nhai; Chi cục Thuế Mai Sơn với Chi cục Thuế Yên Châu thành Chi cục Thuế Khu vực Mai Sơn - Yên Châu. Tháng 4 năm 2020, sáp nhập Chi cục Thuế Thành phố với Chi cục Thuế Mường La thành Chi cục Thuế Khu vực Thành phố - Mường La; Chi cục Thuế Phù Yên với Chi cục Thuế Bắc Yên thành Chi cục Thuế Khu vực Phù Yên - Bắc Yên.

Sau khi sáp nhập các Chi cục Thuế các huyện thành phố vẫn giữ nguyên 3 bộ phận ở cả 2 trụ sở thuộc 2 địa bàn đó là: Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế, đơn thư, giải quyết vướng mắc; Bộ phận trước bạ và thu khác để giải quyết và trả kết quả đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy; Bộ phận thuế xã phường để thuận tiện cho việc đôn đốc thu nộp, quản lý hộ mới, hộ nghỉ kinh doanh.

Việc sắp xếp, sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực sau khi thành lập phải đảm bảo hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu của cơ quan thuế. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Bên cạnh đó, việc thành lập Chi cục Thuế khu vực được Cục Thuế tỉnh xác định phải đảm bảo mối quan hệ giao dịch giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; cơ quan thuế với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn. Trong đó mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế luôn được chú trọng theo tinh thần không làm tăng thủ tục hành chính, thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

PV: Xin ông cho biết những giải pháp đảm bảo quyền lợi của công chức thuế sau khi sắp xếp, sáp nhập?

Ông Nguyễn Quang Việt: Cục Thuế Sơn La xác định việc thu gọn đầu mối Chi cục Thuế, đội thuế nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế. Do đó, việc lựa chọn, bố trí sắp xếp nhân sự được lãnh đạo Cục Thuế quan tâm chú trọng tới các tiêu chí: Rõ ràng, công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi  cho cán bộ công chức yên tâm công tác; bảo đảm không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của toàn ngành và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo các Chi cục Thuế sáp nhập thực hiện đúng nguyên tắc và tiêu chí theo quy định của Tổng cục Thuế, đảm bảo quyền lợi cho công chức theo quy định. Trong đó, đối với các Chi cục trưởng, đội trưởng, ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trong trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí vị trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu. Trường hợp điều chuyển công chức lãnh đạo giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định của pháp luật. Quan tâm xem xét, đề nghị Tổng cục Thuế hỗ trợ đối với các trường hợp tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi nhằm khuyến khích công chức và người lao động tự nguyện nghỉ và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng này.

 

                                       PV: Xin cảm ơn ông! 

Theo Thuế Sơn La