CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 06 Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:


Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 31/5/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 928/QĐ-BTC về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019 Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 06 Chi cục Thuế khu vực với tên gọi như sau:

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Mộc Châu và Chi cục Thuế huyện Vân Hồ thành Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Tiểu khu 4, Thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sông Mã và Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp thành Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Bản trại giống, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế thành phố Sơn La và Chi cục Thuế huyện Mường La thành Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La. Địa điểm đặt trụ sở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Bản Mé Ban, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Mai Sơn và Chi cục Thuế huyện Yên Châu thành Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (Thị trấn Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thuận Châu và Chi cục Thuế huyện Quỳnh Nhai thành Chi cục Thuế khu vựcThuận Châu - Quỳnh Nhai. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La);

- Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Phù Yên và Chi cục Thuế huyện Bắc Yên thành Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên. Địa điểm đặt trụ sở tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Khối 1, Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La)

Chi cục Thuế khu vực sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2019, sau khi sáp nhập, hoạt động của Chi cục Thuế khu vực vẫn giữ nguyên 3 bộ phận ở cả 2 trụ sở thuộc 2 địa bàn đó là: Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế, đơn thư, giải quyết vướng mắc; Bộ phận trước bạ và thu khác để giải quyết và trả kết quả đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy; Bộ phận thuế xã phường để thuận tiện cho việc đôn đốc thu nộp, quản lý hộ mới, hộ nghỉ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Trước đó, để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thực hiện xong đề án sắp xếp lại các phòng thuộc Cục Thuế. Theo đó, kể từ 01/4/2019 cơ quan Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ có 8 phòng nghiệp vụ và đơn vị Văn phòng thuộc Cục Thuế, trong đó:

- Có 04 phòng được đổi tên gọi: Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1, số 2, số 3  (trên cơ sở sáp nhập giữa 2 phòng Thanh tra và 01 phòng Kiểm tra trước đây ); phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế  (trước đây gọi là phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán); phòng Công nghệ thông tin (trước đây gọi là phòng Tin học); Văn phòng Cục Thuế (trước đây gọi là phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ);

 - Có 05 phòng vẫn giữ nguyên tên gọi: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; phòng Kê khai và Kế toán thuế; phòng Kiểm tra Nội bộ; phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế, phòng Tổ chức cán bộ;

- Có 01 phòng đã được giải thể đó là: Phòng Thuế thu nhập cá nhân.

Việc tổ chức lại mô hình bộ máy hoạt động của Cục Thuế và việc thành lập Chi cục thuế khu vực sau khi sắp xếp, sáp nhập vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế./.

                                                                             Thu Mây