QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

Lượt xem:


Lệ phí môn bài được quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. Theo hướng dẫn, mức thu và thời gian nộp lệ phí môn bài năm 2020 đối với các hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế được quy định như sau:

1. Đối với hộ kinh doanh

   Mức nộp lệ phí môn bài: Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 1.000.000 đồng/năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm là 500.000 đồng/năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm là 300.000 đồng/năm.

    Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

Hộ kinh doanh có hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2020 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2020 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài

Khai lệ phí môn bài: Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2019 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2020 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2020 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

Thời gian nộp lệ phí môn bài : Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/1/2020. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh

   2. Đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế

   Mức nộp lệ phí môn bài: Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng/năm, thuộc môn bài bậc 1, mức nộp là 3.000.000 đồng/năm; dưới 10 tỷ  đồng/năm thuộc môn bài bậc 2, mức nộp là 2 000.000 đồng/năm; Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác, thuộc môn bài bậ 3, mức nộp là 1 000 000 đồng/năm.

     Thời gian khai lệ phí môn bài : Khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài (Mẫu 01/MBAI nghị định 139/2016/NĐ-CP) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh ( thường thì ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh chính là ngày được cấp GPKD)

   Trường hợp ngày cấp GPKD khác với ngày bắt đầu hoạt động thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động. (ngày bắt đầu hoạt động thường được khai trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp)

  Thời gian nộp lệ phí môn bài: Đối với các doanh nghiệp Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện đã hoạt động và đang kinh doanh thường xuyên thì thời hạn nộp lệ phí môn bài hàng năm, chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.  Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

          3. Một số lưu ý khi nộp lệ phí môn bài

- Trường hợp người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức thuế Môn bài phải nộp 50% mức cả năm (1/2 năm)

- Trường hợp người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức thuế Môn bài phải nộp là cả năm.

- Trường hợp người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm./.

                                                                 

                                                                        Thu Mây