Thông báo về việc bổ sung thông tin vào danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Lượt xem:


Ngày 30/12/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành Thông báo số 2374/TB-SKHĐT về việc bổ sung thông tin vào danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Quý Doanh nghiệp theo dõi nội dung Thông báo tại đây