7 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5-2022

Lượt xem:


Quân nhân xuất ngũ sẽ được tăng mức trợ cấp, người dân có thể đến công an xã để đăng ký xe; hay doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại với cơ quan đăng ký theo hai hình thức... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5 này.

Trong tháng 5-2022, nhiều chính sách mới về trợ cấp, phí - lệ phí, xuất nhập khẩu... sẽ có hiệu lực thi hành.

1. Bổ sung trường hợp miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Theo đó, Thông tư 11 đã bổ sung các trường hợp miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện như sau:

- Thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá.

- Thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho phương tiện nghề cá đặt trên tàu.

- Máy phát dự phòng có cùng tần số phát, cùng vị trí ăng ten và công suất phát ERP nhỏ hơn hoặc bằng máy phát sóng chính đã được cấp phép.

Thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Ảnh: PLO

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung đối với việc hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép như sau:

- Thời gian còn lại của giấy phép từ 30 ngày trở lên đối với giấy phép sử dụng tần số ngừng do đấu giá tần số hoặc thay đổi của quy hoạch tần số.

- Thời gian còn lại của giấy phép từ 90 ngày trở lên đối với các trường hợp còn lại.

(Quy định trước đây là tổ chức, cá nhân khi ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép nếu thời gian còn lại này từ 90 ngày trở lên).

Thông tư 11/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2022.

2. Hình thức đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5 là Thông tư 21/2021/TT-BNN&PTNT của Bộ NN&PTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.

Theo đó, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại với Cơ quan tiếp nhận bằng một trong hai hình thức sau:

- Hình thức trực tuyến: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp.

- Hình thức trực tiếp:

+ Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện một bộ hồ sơ tới Cơ quan tiếp nhận.

+ Cơ quan tiếp nhận nhập hồ sơ của doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; thông báo đến doanh nghiệp kết quả tiếp nhận đăng ký phân loại doanh nghiệp theo; lưu trữ tài liệu đăng ký theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim sẽ thu hồi giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm

3. Quy định mới cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 10-5-2022.

Theo đó, thời hạn cấp giấy phép, giám định văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh được quy định như sau:

- Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép. Đối với văn hóa phẩm là phim thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.

- Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc. Đối với văn hóa phẩm là phim thì thời gian giám định phim không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim.

Về thẩm quyền cấp phép: Bộ VH-TT&DL cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định trong toàn quốc (Quy định hiện nay là cấp phép đối với phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên).

Bổ sung thẩm quyền cho Sở VH-TT&DL cấp giấy phép nhập khẩu phim để phát hành, phổ biến theo quy định do Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương nhập khẩu.

Đồng thời, bổ sung thêm quy định về việc cơ quan cấp phép nhập khẩu phim sẽ thu hồi Giấy phép khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

4. Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ là nội dung được đề cập tại Thông tư 22/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 16-5), quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12-2021.

- Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

+ Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng.

+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng.

+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

5. Người dân một số địa phương sẽ được đăng ký xe máy tại công an xã

Người dân tại những địa phương đủ điều kiện sẽ được đăng ký xe máy tại công an cấp xã là quy định nổi bật tại Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

Cụ thể, theo Thông tư 15, công an xã, phường, thị trấn sẽ:

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

- Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Để công an cấp xã được trao quyền như đã nêu ở trên, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Theo đó, trong ba năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

Việc phân quyền cho công an cấp xã cấp đăng ký và biển số xe máy (khi đủ điều kiện) được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, không bắt buộc phải lên huyện, lên tỉnh để làm thủ tục như trước đây.

6. Tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa

Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa (SGK) ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐTcó hiệu lực từ ngày 5-5-2022.

Người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn

Theo đó, người biên soạn SGK phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có SGK được biên soạn.

- Am hiểu về khoa học giáo dục.

- Có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có SGK được biên soạn.

- Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.

Ngoài ra, Thông tư 05/2022 cũng sửa đổi quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK. Theo đó, thành viên hội đồng phải là người đã từng tham gia một trong các công việc sau:

- Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, biên soạn sách giáo khoa, thẩm định sách giáo khoa.

- Có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo giáo viên về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được thẩm định; hoặc có ít nhất ba năm trực tiếp dạy học môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được thẩm định.

7. Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng (Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng).

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.Đồng thời, quyết định này còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19-5-2022.

Theo PLO.vn