CỤC THỐNG KÊ TỈNH SƠN LA Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020

CỤC THỐNG KÊ TỈNH SƠN LA Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020

Lượt xem:

Nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp; đồng thời đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. Từ tháng 01/4/2020 Cục Thống kê tỉnh Sơn La sẽ chính thức tiến hành Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 đối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
05 ĐIỂM MỚI VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

05 ĐIỂM MỚI VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lượt xem:

Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh. Ngày 24/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Điểm nổi bật của Nghị định này là quy định 05 điểm mới về lệ phí môn bài, cụ thể:
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Triển khai

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA Triển khai "Tháng đồng hành cùng người nộp thuế"

Lượt xem:

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật về thuế, đặc biệt, là việc thực hiện quyết toán thuế trong kỳ quyết toán năm 2019, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế" với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể.
Cục thuế tỉnh Sơn La Gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp cho người nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cục thuế tỉnh Sơn La Gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp cho người nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19

Lượt xem:

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid -19 bùng phát đã tác động không thuận đến sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, ảnh hưởng lớn đến việc nộp thuế theo hạn định đối với người nộp thuế . Để đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La vượt qua khó khăn,Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai các giải pháp: Gia hạn; không tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực

Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực

Lượt xem:

Ngày 26/02/2020, tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thuế, có Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Cao Anh Tuấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thuế.
07 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA TIỀN CHẬM NỘP

07 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA TIỀN CHẬM NỘP

Lượt xem:

Ngày 26/11/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 94/2019/QH14, Nghị quyết này quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền chậm nộp là người nộp thuế còn nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ (2020 - 2023)

CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ (2020 - 2023)

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng uỷ Cục Thuế Sơn La về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020 -2023), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 04 đến ngày 08/01/2020) 10 Chi bộ thuộc các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực, trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2020 -2023).
QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

Lượt xem:

Lệ phí môn bài được quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. Theo hướng dẫn, mức thu và thời gian nộp lệ phí môn bài năm 2020 đối với các hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế được quy định như sau:
Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách hành chính thuế ngày càng tăng

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách hành chính thuế ngày càng tăng

Lượt xem:

"Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019" vừa được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy, mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách hành chính thuế ngày càng tăng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Lượt xem:

Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác...đó là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.
Sửa đổi quy định ghi nợ tiền sử dụng đất

Sửa đổi quy định ghi nợ tiền sử dụng đất

Lượt xem:

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Nội dung chính của Nghị định số 79/2019 là sửa đổi về đối tượng; mức tiền; thời hạn được ghi nợ tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:
QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ HỢP TÁC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ HỢP TÁC

Lượt xem:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác hoạt động, tuân thủ theo quy định của Bộ luật dân sự số 90/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, ngày 10/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Để phù hợp với Bộ luật dân sự số 90/2015/QWH13, Nghị định này đã quy định một số điểm mới, cụ thể như sau:
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ KHAI, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ KHAI, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Lượt xem:

Ngày 20/9/2019 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Điểm nổi bật của Thông tư này là việc hướng dẫn trình tự đăng ký thuế lần đầu; khai thuế điện tử; cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử; xác định ngày nộp thuế điện tử và các biểu mẫu được thay thế, bổ sung.
 CẢNH BÁO TỚI NGƯỜI NỘP THUẾ Các hiện tượng giả danh yêu cầu gia hạn, mua thêm chứng thư số

CẢNH BÁO TỚI NGƯỜI NỘP THUẾ Các hiện tượng giả danh yêu cầu gia hạn, mua thêm chứng thư số

Lượt xem:

Theo phản ánh của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La, thời gian gần đây, có một số đối tượng đã giả danh là nhân viên cung cấp chữ ký số đề nghị các tổ chức, cá nhân mua thêm chứng thư số nhằm trục lợi cá nhân; giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel đề nghị làm thủ tục gia hạn kèm theo bảng giá đăng ký dịch vụ chữ ký số với giá cao.
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

Lượt xem:

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua, Luật này gồm 17 chương, 152 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: Mở rộng quyền của người nộp thuế, kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân; quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử...Dưới đây là tổng hợp một số nội dung đáng chú ý nhất của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC

Lượt xem:

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư số 68/2019 gồm 5 Chương, 27 Điều và 02 Phụ lục; cùng với việc kế thừa những quy định hợp lý trước đây, so với Nghị định 119/2018, Thông tư này đã quy định một số nội dung mới để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và thực tế phát sinh trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:
Từ 25/11 sẽ áp dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử trong toàn quốc

Từ 25/11 sẽ áp dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử trong toàn quốc

Lượt xem:

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, đến nay, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đã đi vào hoạt động tại 45 tỉnh, TP. Trong tháng 11/2019, Tổng cục Thuế sẽ triển khai hệ thống eTax cho 18 tỉnh, TP còn lại là TP HCM, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Kể từ ngày 25/11/2019, người nộp thuế tại 18 địa phương này sẽ ngừng sử dụng hệ thống khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) để chuyển sang sử dụng hệ thống eTax (thuedientu.gdt.gov.vn).
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA 29 năm dấu ấn một chặng đường phát triển

CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA 29 năm dấu ấn một chặng đường phát triển

Lượt xem:

Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 10/9/1945 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký sắc lệnh số 27 lập ra Sở thuế quan và Thuế gián thu. Để ghi nhớ mốc lịch sử này, ngày 10/9 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ Quyết định là truyền thống ngành thuế Việt Nam. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy ngành thuế hoạt động thống nhất từ Trung ương đến địa phương, năm 1990, Bộ tài Chính đã ban hành các Quyết định hợp nhất từ 3 hệ thống thu đó là: Thu quốc doanh; thuế công thương nghiệp; thuế nông nghiệp, để thành lập hệ thống thuế theo ngành dọc và được phân thành 3 cấp đó là: Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ tài chính; Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế và Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế.
        QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Lượt xem:

Ngày 31/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, từ ngày 15/9/2019, một số nội dung cơ bản về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau:
MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 20/9/2019

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 20/9/2019

Lượt xem:

Ngày 05/08/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.