Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Lượt xem:

Ngày 24/5/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định gồm 4 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021
Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Lượt xem:

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy đinh áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Thông tư có 5 Chương và 26 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/7/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn khai giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn khai giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Lượt xem:

Để người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách về thuế và cập nhật kịp thời về một số nội dung quy định về quy định và đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. Việc gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Cụ thể cần lưu ý một số điểm như sau:
Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Lượt xem:

Ngày 07/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Thông tư gồm 3 Chương và 16 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021.
Một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế

Một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế

Lượt xem:

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có 5 Chương và 49 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.
Chính phủ Ban hành nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Chính phủ Ban hành nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Lượt xem:

Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP gồm 4 Điều, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.
Bộ Tài chính quy định từ ngày 15/5/2021 đối với mặt hàng thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ phải dán tem điện tử

Bộ Tài chính quy định từ ngày 15/5/2021 đối với mặt hàng thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ phải dán tem điện tử

Lượt xem:

Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành,quản lý sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư số 23/2021/TT-BTC gồm 3 Chương, 9 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021.
Từ 31/3/2021 Chi cục Thuế Khu vực Thành phố Sơn La - Mường La           thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô

Từ 31/3/2021 Chi cục Thuế Khu vực Thành phố Sơn La - Mường La thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô

Lượt xem:

Để giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô. Thực hiện theo Quyết định số 587/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 31/3/2021 quyết định quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô tại Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
Chính phủ đã có Nghị định hướng dẫn đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

Chính phủ đã có Nghị định hướng dẫn đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 31/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động, phòng chống dịch Covid-19. Nghị định gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2021.
Tổng cục Thuế khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và triển khai công cụ hỗ trợ NNT kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và triển khai công cụ hỗ trợ NNT kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử

Lượt xem:

Ngày 19/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành thông báo số 92/TB-TCT về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2021 của Bộ Tài chính và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.
Bộ Tài chính quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Bộ Tài chính quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Lượt xem:

Ngày 11/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BTC quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. Thông tư số 18/2021/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Lượt xem:

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có 5 Chương và 49 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.
07 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

07 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 Luật: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Lượt xem:

Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ. Nghị định số 19/2021/NĐ-CP gồm 4 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021.
Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Lượt xem:

Ngày 16/3/2021 Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2021.
Hỗ trợ trực tuyến khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2020

Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2020. Trong tháng 3/2021, Tổng cục Thuế tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên trang website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).
Hướng dẫn người nộp thuế khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo phương thức điện tử

Hướng dẫn người nộp thuế khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo phương thức điện tử

Lượt xem:

Để giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai thực hiện việc tiếp nhận tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế có thể thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cần thực hiện như sau:
Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2021 và đồng hành cùng người nộp thuế vượt khó trong thời điểm dịch Covid - 19

Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2021 và đồng hành cùng người nộp thuế vượt khó trong thời điểm dịch Covid - 19

Lượt xem:

Để phấn đấu thực hiện mục tiêu, quyết tâm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 4.100 tỷ đồng; phấn đấu thực hiện đạt 4.500 tỷ đồng Cục Thuế tỉnh Sơn la đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế, doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do dịch Covid - 19 tác động, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh. Cục Thuế tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế.
Lưu ý về thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất Từ 01/3/2021 tiền sử dụng đất sẽ phải thực hiện theo giá mới

Lưu ý về thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất Từ 01/3/2021 tiền sử dụng đất sẽ phải thực hiện theo giá mới

Lượt xem:

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc thu tiền sử dụng đất.
Bộ Tài chính quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Tài chính quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Lượt xem:

Ngày 08/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Thông tư gồm 02 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021.