Quy định khai thuế thu nhập cá nhân

Quy định khai thuế thu nhập cá nhân

Lượt xem:

Ngày 01/7/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2393/TCT-DNNCN về việc khai thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Lượt xem:

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Lượt xem:

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Thông tư số 47/2021/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Lượt xem:

Ngày 23/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH 1 thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thông tư số 46/2021/TT-BTC gồm 3 Chương và 12 Điều, có hiệu lực từ ngày 07/8/2021.
Bộ khoa học và công nghệ quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Bộ khoa học và công nghệ quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Lượt xem:

Ngày 11/6/2021 Bộ khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Thông tư 03/2021/TT-BKHCN gồm có 7 Chương và 45 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Lượt xem:

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư số 40/2021/TT-BTC gồm 5 Chương và 20 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021
Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Lượt xem:

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông tư số 45/2021/TT-BTC gồm 13 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2021.
Thực hiện kê khai thuế đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Thực hiện kê khai thuế đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Lượt xem:

Để người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách về thuế và cập nhật kịp thời các nội dung quy định về kê khai, nộp thuế trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo pháp luật hiện hành. Cụ thể cần lưu ý một số điểm như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

Lượt xem:

Ngày 24/5/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định gồm 4 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021
Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Lượt xem:

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy đinh áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Thông tư có 5 Chương và 26 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/7/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn khai giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Cục Thuế tỉnh Sơn La hướng dẫn khai giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Lượt xem:

Để người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách về thuế và cập nhật kịp thời về một số nội dung quy định về quy định và đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. Việc gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Cụ thể cần lưu ý một số điểm như sau:
Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Lượt xem:

Ngày 07/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Thông tư gồm 3 Chương và 16 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021.
Một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế

Một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế

Lượt xem:

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có 5 Chương và 49 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.
Chính phủ Ban hành nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Chính phủ Ban hành nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Lượt xem:

Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP gồm 4 Điều, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.
Bộ Tài chính quy định từ ngày 15/5/2021 đối với mặt hàng thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ phải dán tem điện tử

Bộ Tài chính quy định từ ngày 15/5/2021 đối với mặt hàng thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ phải dán tem điện tử

Lượt xem:

Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành,quản lý sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư số 23/2021/TT-BTC gồm 3 Chương, 9 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021.
Từ 31/3/2021 Chi cục Thuế Khu vực Thành phố Sơn La - Mường La           thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô

Từ 31/3/2021 Chi cục Thuế Khu vực Thành phố Sơn La - Mường La thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô

Lượt xem:

Để giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô. Thực hiện theo Quyết định số 587/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 31/3/2021 quyết định quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô tại Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
Chính phủ đã có Nghị định hướng dẫn đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

Chính phủ đã có Nghị định hướng dẫn đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 31/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động, phòng chống dịch Covid-19. Nghị định gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2021.
Tổng cục Thuế khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và triển khai công cụ hỗ trợ NNT kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và triển khai công cụ hỗ trợ NNT kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử

Lượt xem:

Ngày 19/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành thông báo số 92/TB-TCT về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2021 của Bộ Tài chính và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.
Bộ Tài chính quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Bộ Tài chính quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Lượt xem:

Ngày 11/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BTC quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. Thông tư số 18/2021/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Lượt xem:

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có 5 Chương và 49 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.