Lợi ích của cá nhân người nộp thuế về việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Lợi ích của cá nhân người nộp thuế về việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Lượt xem:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế mọi lúc, mọi nơi, cũng như đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ Tài chính. Ngành thuế đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc. Khi thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch điện tử, ngoài việc cá nhân sẽ được bảo mật thông tin cá nhân thì sẽ được hưởng các lợi ích sau
Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 11/9/2021, chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết số 106/NQ-CP gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2021.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lượt xem:

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP gồm 6 Chương và 35 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP

Lượt xem:

Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ. Thông tư số 71/2021/TT-BTC gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.
Chính phủ quy định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện  chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành lập công ty cổ phần

Chính phủ quy định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành lập công ty cổ phần

Lượt xem:

Ngày 12/8/2021, Chính phủ ban hành quyết định số 26/2021/QĐ-TTg Quyết định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành lập công ty cổ phần. Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.
Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, miễm, quản lý  và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, miễm, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Lượt xem:

Ngày 12/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng đường bộ. Thông tư số 70/2021/TT-BTC gồm 3 Chương và 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.
Bộ Tài chính giảm 50% mức thu, một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bộ Tài chính giảm 50% mức thu, một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lượt xem:

Ngày 06/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư 68/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Lượt xem:

Ngày 05/8/2021, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Thông tư 67/2021/TT-BTC gồm 7 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2021.
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lượt xem:

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ họat động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư số 64/2021/TT-BTC gồm 5 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.
Chậm nhất vào ngày 30/7/2021 hết thời hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Chậm nhất vào ngày 30/7/2021 hết thời hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Lượt xem:

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2021.
Một số điểm mới về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân  và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Một số điểm mới về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Lượt xem:

Ngày 19/7/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2626/TCT-DNNCN về việc giới thiệu một số điếm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC.
Chính phủ ban hành quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Chính phủ ban hành quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Lượt xem:

Ngày 07/7/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gồm 11 Chương và 46 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2021.
Quy định khai thuế thu nhập cá nhân

Quy định khai thuế thu nhập cá nhân

Lượt xem:

Ngày 01/7/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2393/TCT-DNNCN về việc khai thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Lượt xem:

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Lượt xem:

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Thông tư số 47/2021/TT-BTC gồm 2 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Lượt xem:

Ngày 23/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH 1 thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thông tư số 46/2021/TT-BTC gồm 3 Chương và 12 Điều, có hiệu lực từ ngày 07/8/2021.
Bộ khoa học và công nghệ quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Bộ khoa học và công nghệ quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Lượt xem:

Ngày 11/6/2021 Bộ khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Thông tư 03/2021/TT-BKHCN gồm có 7 Chương và 45 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2021.
Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Lượt xem:

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư số 40/2021/TT-BTC gồm 5 Chương và 20 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021
Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Lượt xem:

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông tư số 45/2021/TT-BTC gồm 13 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2021.
Thực hiện kê khai thuế đối với cá nhân có hoạt động  kinh doanh thương mại điện tử

Thực hiện kê khai thuế đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Lượt xem:

Để người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách về thuế và cập nhật kịp thời các nội dung quy định về kê khai, nộp thuế trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo pháp luật hiện hành. Cụ thể cần lưu ý một số điểm như sau: