Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
94/CV-SBA 07/8/2015 Công văn Đăng ký trưng bày sản phẩm tại Đại hội SBA lần II nhiệm kỳ 2015 -2020
95/CV-SBA 07/8/2015 Công văn Cử cán bộ tham gia chương trình gặp mặt kế toán các doanh nghiệp
92/CV-SBA 05/8/2015 Công văn Hướng dẫn thủ tục khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ
838/CT-TNCN 09/7/2015 Công văn Khấu trừ thuế TNCN và nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm
1823/UBND-NC 07/7/2015 Công văn Thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực
1345/2015/QĐ-UBND 09/6/2015 Công văn Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Mai Sơn
1342/2015/QĐ-UBND 09/6/2015 Công văn Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn
Số: 1281/QĐ-UBND 18/6/2015 Công văn Quyết định về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Sơn La
11/CT-UBND 16/6/2015 Công văn Chỉ thị thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
957/QĐ-UBND 12/5/2015 Công văn QĐ Phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La
1044/QĐ-UBND 25/5/2015 Công văn QĐ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015
941/QĐ-UBND 11/5/2015 Công văn QĐ phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi NN thu hồi đất thực hiện Dự án Trung tâm hành chính - văn hóa phật giáo tỉnh Sơn La
992/QĐ-UBND 15/5/2015 Công văn QĐ Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
1010/QĐ-UBND 19/5/2015 Công văn QĐ bãi bỏ các nội dung quy định quản lý vùng nguyên liệu, SX, chế biến chè để KD trên địa bàn tỉnh Sơn La
1011/QĐ-UBND 19/5/2015 Công văn QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động
1014/QĐ-UBND 21/5/2015 Công văn QĐ v/v thành lập BTC Lễ Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (ngày 10/10/1895 - 10/10/ 2015) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử QG đặc biệt Nhà tù Sơn La
1015/QĐ-UBND 21/5/2015 Công văn QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020
Số: 1022/QĐ-UBND 21/5/2015 Công văn QĐ Sửa đổi, bổ sung một số mục của QĐ số 2116/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1024/QĐ-UBND 21/5/2015 Công văn QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
1027/QĐ-UBND 21/5/2015 Công văn QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thu hồi đất xây dựng Trung tâm hành chính - văn hóa phật giáo tỉnh Sơn La