Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3590/TB-CT 18/9/2018 Công văn DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN 31/8/2018
Số119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 thán Công văn NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: 82/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày Công văn THÔNG TƯ BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾ
672/CT-KK&KTT 30/5/2018 Công văn Về việc thay đổi KBNN tiếp nhận khoản thu NSNN
27/04/2018 Công văn Danh sách các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
1387/SLĐTBXH-LĐVL 14/12/2017 Công văn Công văn về việc đề nghị mức lương tối thiểu vùng đối với nghị định 141/2017/NĐ-CP
Công văn số 1931/SXD-KT&VLXD 01/12/2017 Công văn về việc xem xét, bổ sung đơn giá cấp phối đồi
333/SXD 11/10/2017 Công văn Sở Xây dựng trả lời vướng mắc của Doanh nghiệp tháng 10 năm 2017
62/KH-SBA 26/7/2016 Công văn Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá mini “Cúp Doanh nhân Sơn La” lần thứ III - năm 2016
49/2016/NĐ-CP 27/5/2016 Công văn Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP
100/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Công văn Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
504/SXD-QLCL 22/5/2016 Công văn Hướng dẫn sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sơn La
801/TCT-TNCN 02/3/2016 Công văn Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và MST NTT
3372/QĐ-UBND 30/12/2016 Công văn Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Châu
3324/QĐ-UBND 25/12/2016 Công văn Quyết định về việc phê duyệt “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
208/QĐ-UBND 26/01/2016 Công văn Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản phẩm cà phê của tỉnh Sơn La
202/QĐ-UBND 26/01/2016 Công văn Quyết định ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
13/QĐ-UBND 06/01/2016 Công văn Quyết định về việc quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La
06/QĐ-UBND 06/01/2016 Công văn Quyết định về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải
03/2016/QĐ-UBND 03/02/2016 Công văn Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh