Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Mẫu dành cho Chi hội DN Thành phố, CLB nữ doanh nhân 17/4/2015 Công văn Mẫu báo cáo hoạt động hàng năm dành cho Chi hội DN
34/NQ-SBA 26/3/2015 Công văn Nghị Quyết về việc tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La
Thư mời tham gia 05/02/2015 Công văn Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Nông nghiệp và Nông sản Việt Nam 2015
814/UBND-KTTH 13/4/2015 Công văn Thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương dưới 2,34 , theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP
18/HD-MTTQ-BTT 10/4/2015 Công văn UBMT Tổ quốc VN tỉnh Sơn La hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2015
19HD-MTTQ-BTT 10/4/2015 Công văn UB MT Tổ quốc VN tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
11/2010/TT-BNV 26/11/2010 Công văn Thông tư Quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của Hội
45/2010/NĐ-CP 21/4/2010 Công văn Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
03/2013/TT-BNV 16/4/2013 Công văn THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CPNGÀY 21/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2012/NĐ-CP NGÀY 13/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ số 45
232/LĐTBXH-LĐTL 08/4/2015 Công văn Thực hiện Công điện số 01/LĐTBXH-LĐTL về phổ biến và tổng hợp ý kiến Luật Bảo hiểm xã hội 2014
27/CV-SBA 25/2/2015 Công văn Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng năm 2015 với Ban TĐKT tỉnh Sơn La
1135/QĐ-UBND 27/4/2009 Công văn Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La
105/2015/NQ-HĐND 15/1/2015 Công văn Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La
16/HD-MTTQ-BTT 27/3/2015 Công văn Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
613/QĐ-UBND 25/3/2015 Công văn Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
508 /QĐ - SGDĐT 19/03/2015 Công văn Sở GD&ĐT: Quyết định về việc cử CBQL các trường THPT và Trung tâm GDTX tham gia tập huấn về đổi mới hoạt động giáo dục trong trường THPT và Trung tâm GDTX
33/2014/NĐ-CP 26/4/2014 Công văn Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng