Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
275/UBND-KGVX 07/02/2020 Công văn Công văn V/v phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra
3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019 Công văn Quyết định v/v phê duyệt lĩnh vực ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường
131/SNV-XDCQ&CNTT 14/01/2020 Công văn Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh năm 2020
30/KH-UBND 04/02/ Công văn K E HOACH Thựcc hiện Nghị quyết so 02/NQ-CP ngay 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
07/CV-SBA 30/01/2020 Công văn Công văn v/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP
173/QĐ-TTg 04/02/2020 Công văn Quyết định của thủ tướng về công bố dịch corona
156/CĐ-TTg 02/02/2020 Công văn Công điện của thủ tướng về công bố dịch corona
94/2019/QH14 ngày 26 thán Công văn NGHỊ QUYẾT VỀ KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
20/CT-TTg 17/5/2017 Công văn Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
119/CV-SBA 09/9/2019 Công văn Công văn v/v đẩy mạnh phòng chônhs tham nhũng và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp
136/CV-SBA 23/10/2019 Công văn Công văn v/v giới thiệu Luật phòng chống tham nhũng 2018
17/KH-SBA 26/11/2019 Công văn Kế hoạch hưởng ứng thi đua yêu nước và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La
36/2018/QH14 23/12/2018 Công văn Luật phòng, chống tham nhũng
2900/UBND-KT 20/11/2019 Công văn Công văn v/v thực hiện nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
223/KH-UBND 13/11/2019 Công văn Kế hoạch phát động thi đua yêu nước và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La
191/KH-UBND 05/9/2019 Công văn Kế hoạch triển khai đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Sơn La
2242/SKHĐT-ĐKKD 08/11/2019 Công văn Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Công văn của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP
1142/KHCN-QLCN&Chn 29/10/2019 Công văn Công văn V/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
68/2019/NĐ-CP 14/8/2019 Công văn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về chi phí quản lý đầu tư xây dựng
3466/UBND-TH 15/10/2019 Công văn Thực hiện QĐ của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030